top of page

Livbåtar enligt SOLAS konventionen

Uppdaterat: 21 feb. 2021

Vilka konstruktionskrav ställs på en livbåt? Vilken utrustning måste finnas i livbåten?

Vilken typ av motor driver livbåten? Detta och mycket mer ska du få svar på i den här artikeln som riktar sig till dig som läser kursen Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar.


Vi inledde den tidigare artikel om livflottar med att berätta att det finns flera olika typer av livbåtar.

Både livbåtar och livflottar går in under "Survival craft" enligt SOLAS. Livflottar har vi behandlat i en tidigare artikel. Livbåtar delas upp i öppna, delvis slutna och helt slutna livbåtar som alla sjösätts med hjälp av en dävert. Vissa livbåtar är så kallade fri-falls-livbåtar. Fri-falls-livbåtar och helt slutna livbåtar kan vara utrustade med ett eget luftsystem som kan försörja hela livbåten med luft i minst 10 min. Dessa livbåtar kan även vara skyddade mot brinnande olja i 8 minuter.


En livbåt ska konstrueras och byggas med ett fast skrov. Skrovet ska ha en form och vara i sådana proportioner att livbåten får en god stabiltet till sjöss. Med full last av personer och utrustning ska livbåten uppvisa tillräckligt fribord. Detta kanske låter lite luddigt men det finns mer specificerade krav för stabilitet i LSA koden. Bland annat avseende minsta metacenterhöjd och fribord.

För fullständig redogörelse hänvisar jag till LSA koden kapitel 4.4


Livbåten ska säkert kunna sjösättas när fartyget har ett trim på max 10° och en slagsida på upp till 20° grader åt något håll. Om livbåten får ett hål i skrovet under vattenlinjen ska livbåten uppvisa positiv stabilitet även då livbåten har max last. Sjösättning av livbåten kan ske på lite olika sätt. Det generella kravet oavsett sjösättningsanordning är att livbåten ska kunna sjösättas med full last när fartyget gör en fart av 5 knop. Kravet gäller i lugnt väder. Förutom dessa generella krav finns det en rad krav på livbåtens hållfasthet och storlek. Då du som befälhavare på livbåten inte kan påverka dessa så har jag uteslutit att ta med alla kraven. Du hittar den fullständiga redogörelsen för livbåtens generella konstruktionskrav i LSA koden kapitel 4.4.


I en livbåt får max 150 personer vistas. Livbåten får inte vara godkänd för fler personer än så.

Varje säte i livflotten ska vara tydligt uppmärkt och ha en viss kravställd minsta storlek.

På ett passagerarfartyg ska alla 150 personerna kunna lastats på max 10 min. För lastfartyg är samma krav 3 min. Det ska vara möjligt för alla 150 personerna att snabbt överge livflotten.


Varje livbåt ska vara utrustad med en stege som når minst 40 cm under vattenytan. Syftet är att personer som ligger i vattnet ska kunna ta sig upp i livflotten. Livflottens öppningar ska även tillåta att personer på bår kan tas ombord i livbåten.


Livbåtens motor och tillbehör

Varje livbåt ska vara utrustad med en motor enligt principen kompressionständning. En livbåtsmotor måste drivas av ett bränsle som har en flampunkt på minst 43° C. Detta innebär att en livbåt drivs av dieselmotorer. Bensinmotorer uppfyller inget av ovanstående två krav. För kraftöverföring från motor till propelleraxel ska det finnas en koppling som både kan frigöra kraftöverföring och tillåta livbåten att både åka framåt och backa. Själva starten av motorn sker med elektrisk start där startmotorn ska drivas av två separata batterier. Ett batteri är tillräckligt för att starta motorn. Det andra är i reserv.


Livbåtsmotorn får som alternativ ha en manuell start t ex vevstart. Kravet är att motorn ska starta inom två minuter även om yttertemperaturen är -15°C. Vatten i en motor är normalt något som skadar de flesta motorer. Livbåtsmotorn ska dock klara att driva propellern även då motorn är fylld med vatten upp till vevaxelns centerlinje.


Livbåten ska ha en fartkapacitet på minst 6 knop och bränsle nog för 24 timmars drift. Vid bogsering av fartygets största livflotte är kravet att farten ska vara minst 2 knop. Kravet gäller med fullastad livflotte. Tänkt dock på att kravet för livflottens hållfasthet är att klara att bli bogserad i 3 knop.

Kör du för fort kanske någon infästning av bogserlinan på livflotten går sönder.

Propellern ska vara skyddad så att personer som ligger i vattnet inte kan skadas av propellern.


För att styra livbåten ska livbåten vara utrustad med roder. Rodret manövreras med en rorkult.

Om livbåten är utrustad med ratt måste det finnas minst en rorkult i reserv för att nödstyrning av livbåten.


Alla livbåtar förutom fri-falls-livbåtar ska ha en ventil som automatiskt öppnas och dränerar livbåtens skrov från vatten när livbåten inte är sjösatt. Vid sjösättning ska ventilerna automatiskt stängas. Ventilerna ska kunna stängas inifrån livbåten och deras placering ska vara tydligt utmärkta.


Livbåtens utrustning

Livbåten har ganska mycket utrustning ombord vilket är förståeligt då livbåten rymmer upp till 150 personer.

 1. En livbåt ska ha tillräcklig mängd åror. Kravet gäller inte fri-falls-livbåtar.

 2. Två båtshakar

 3. Två öskar och två hinkar

 4. En manual för att överleva

 5. En belyst kompass

 6. Ett drivankare

 7. Två effektiva frigöringslinor

 8. Två yxor

 9. Tre liter vatten per person

 10. En rostfri skopa

 11. En rostfri graderad mugg för dricksvatten

 12. Nödlivsmedel med totalt 2400 kcal per person.

 13. Fyra nödraketer

 14. Sex nödbloss

 15. Två röksignaler

 16. En vattentät ficklampa med extra batteri och lampa

 17. En signalspegel

 18. En lista på alla nödsignaler

 19. En visselpipa

 20. Första hjälpen kit

 21. Sjösjuketabletter för 48 timmar och en spypåse per person.

 22. En fällkniv

 23. Tre konservöppnare

 24. Två flytande kastningar fästa i rep med en längd av minst 30 meter

 25. En manuell länspump

 26. Ett set med fiskeutrustning

 27. Lämpliga verktyg för att mindre justeringar och reparationer av motorn.

 28. En handbrandsläckare

 29. Ett sökljus

 30. En radarreflektor alternativt en Search And Rescue Transponder

 31. Termiska skydd mot nedkylning till 10% av max antal personer ombord.

Nu har du bra koll på generella konstruktionskrav, livbåtens motor och styrning samt utrustning i livbåten. Nästa steg är att vi ska lära oss sjösätta livflotten och allt man måste tänka på i samband med det. Vi återkommer om detta!


Tack för att du tog dig tid!


Källhänvisning:


1 820 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page