top of page

Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar enligt STCW Manila

Vi erbjuder både grundkurs och fortbildningskurser i räddningsfarkoster och beredskapsbåtar.

Kursen ger dig behörighet att vara ansvarig för livbåtar och beredskapsbåtar ombord på fartyg.

Grundkursen är för dig som inte har certifikat sedan tidigare och fortbildningskursen är för dig som behöver förnya ditt gamla certifikat.

Vem ombord behöver certifikat för räddningsfarkoster och beredskapsbåtar?

Om du jobbar ombord på ett fartyg eller en rigg och är ansvarig för en livbåt

ska du ha certifikat för räddningsfarkoster och beredskapsbåtar.

Vår kurs är godkänd för att du ska kunna söka certifikat hos Transportstyrelsen.

Förkunskaper:

För grundkursen är det inga förkunskapskrav.

För fortbildningskursen ska du ha ett certifikat sedan tidigare.

 

Kommande grundkurser:

Kontakta oss så bokar vi din nästa kurs när det passar dig.

Kommande refreshkurser:

Kontakta oss så bokar vi din nästa kurs när det passar dig.

Kurserna genomförs som onlinestudier samt en dags praktik hos oss.

Pris:

Grundkurs inkl lunch - 8000 kr plus moms (10 000 kr inkl moms)

Fortbildningskurs inkl lunch - 8000 plus moms. (10 000 kr inkl moms)

Räddningsfarkoster grundkurs.jpg
bottom of page