Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar enligt STCW Manila

Vi erbjuder både grundkurs och fortbildningskurser i räddningsfarkoster och beredskapsbåtar.

Kursen ger dig behörighet att vara ansvarig för livbåtar och beredskapsbåtar ombord på fartyg.

Grundkursen är för dig som inte har certifikat sedan tidigare och fortbildningskursen är för dig som behöver förnya ditt gamla certifikat.

Vem ombord behöver certifikat för räddningsfarkoster och beredskapsbåtar?

Om du jobbar ombord på ett fartyg eller en rigg och är ansvarig för en livbåt

ska du ha certifikat för räddningsfarkoster och beredskapsbåtar.

Vår kurs är godkänd för att du ska kunna söka certifikat hos Transportstyrelsen.

Förkunskaper:

För grundkursen är det inga förkunskapskrav.

För fortbildningskursen ska du ha ett certifikat sedan tidigare.

 

Kommande grundkurser 2021:

Grundkurser genomför vi endast på förfrågan.

Kommande refreshkurser 2021:

Refreshkurser i räddningsfarkoster och beredskapsbåtar genomförs i samband med

refresh av basic safety och advanced fire fighting men går att boka som fristående kurs.

25 feb 

25 mars

29 april

19 maj

10 juni

31 juni

19 aug

9 sep

Kurserna genomförs i vår stora lokal på Jungfrusunds Marina, Bryggavägen 133, Ekerö  

Vår egna transport tar dig direkt till kurslokalen och avgår klockan 0800 från Stockholm Central.

Transporten är gratis. Efter kursen går transporten givetvis tillbaka till Stockholm C.

Om du behöver bo på hotell rekommenderar vi ett hotell i närheten av Stockholm C.

Vi kan även hämta och lämna utanför Sjöfartshotellet vid Slussen.

Pris:

Grundkurs inkl lunch - 8000 kr plus moms (10 000 kr inkl moms)

Fortbildningskurs inkl lunch - 5000 plus moms. (6250 kr inkl moms)

Komborefresh räddningsfarkoster + basic safety alt. avancerad brandbekämpning - 10 000 kr exkl moms.

Komborefresh räddningsfarkoster + basic safety + avancerad brandbekämpning - 13 000 exkl moms.

Räddningsfarkoster grundkurs.jpg