Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar enligt STCW Manila

Vi erbjuder både grundkurs och fortbildningskurser i räddningsfarkoster och beredskapsbåtar.

Kursen ger dig behörighet att vara ansvarig för livbåtar och beredskapsbåtar ombord på fartyg.

Grundkursen är för dig som inte har certifikat sedan tidigare och fortbildningskursen är för dig som behöver förnya ditt gamla certifikat.

Vem ombord behöver certifikat för räddningsfarkoster och beredskapsbåtar?

Om du jobbar ombord på ett fartyg eller en rigg och är ansvarig för en livbåt

ska du ha certifikat för räddningsfarkoster och beredskapsbåtar.

Vår kurs är godkänd för att du ska kunna söka certifikat hos Transportstyrelsen.

Förkunskaper:

För grundkursen är det inga förkunskapskrav.

För fortbildningskursen ska du ha ett certifikat sedan tidigare.

 

Kommande grundkurser:

online + 4 maj 2022 - Stockholm

online + 8 jun 2022 - Stockholm

online + 17 aug 2022 - Stockholm

online + 14 sep 2022 - Stockholm

online + 12 okt 2022 - Stockholm 

online + 9 nov 2022 - Stockholm

online + 7 dec 2022 - Stockholm

Kommande refreshkurser:

online + 4 maj 2022 - Stockholm

online + 8 jun 2022 - Stockholm

online + 17 aug 2022 - Stockholm

online + 14 sep 2022 - Stockholm

online + 12 okt 2022 - Stockholm 

online + 9 nov 2022 - Stockholm

online + 7 dec 2022 - Stockholm

Kurserna genomförs som onlinestudier samt en dags praktik hos oss.

Om du inte vill köra egen bil till praktiken så avgår en gemensam transport kl 0750 från Scandic Sjöfartshotellet, Katarinavägen 26, Stockholm. Efter kursen går bilen tillbaka till Stockholm centralstation och hotellet.

Pris:

Grundkurs inkl lunch - 8000 kr plus moms (10 000 kr inkl moms)

Fortbildningskurs inkl lunch - 5000 plus moms. (6250 kr inkl moms)

Komborefresh räddningsfarkoster + basic safety alt. avancerad brandbekämpning - 10 000 kr exkl moms.

Komborefresh räddningsfarkoster + basic safety + avancerad brandbekämpning - 13 000 exkl moms.

Räddningsfarkoster grundkurs.jpg