Basic safety training grundkurs enligt STCW Manila

Grundkursen i Basic Safety Training genomförs på fem dagar och uppfyller kraven i STCW Manila. Basic Safety består av fyra delar. Dessa är personlig säkerhet, överlevnadsteknik, brandskydd och sjukvård. Efter genomförd kurs kan du söka certifikat hos Transportstyrelsen. Du behöver inga förkunskaper förutom ett giltigt hälsointyg för sjöpersonal. Kostnaden för läkarintyget och avgiften för certifikatet ingår ej i kursavgiften. 

Certifikatet är giltigt i fem år. Därefter måste du gå en Basic safety fortbildningskurs för att kunna förlänga ditt certifikat. Du kan vänta fem år med att söka ut certifikat efter genomförd grundkurs i Basic safety. 

 

Vem behöver gå kursen Basic safety?

Alla som jobbar till sjöss ska ha ett giltigt certifikat i grundläggande säkerhet, Basic safety, enligt STCW Manila. För fartyg i inre fart kan andra regler gälla vilket gör att en enklare basic safety kan vara tillräcklig för att tjänstgöra ombord.

Inträdes- och förkunskapskrav:

Det krävs inga förkunskaper för att gå grundkurs i basic safety.

Det krävs däremot ett giltigt läkarintyg för sjöpersonal som ej är äldre än två år.

 

Kommande kurser:

15-19 mars 2021 - Stockholm

19-23 april 2021 - Stockholm

10-14 maj 2021 - Stockholm

7-8 juni 2021 - Stockholm

14-18 juni 2021 - Stockholm

9-13 aug 2021 - Stockholm

Kurserna genomförs i vår stora lokal på Jungfrusunds Marina, Bryggavägen 133, Ekerö.

 Om du inte vill köra egen bil så avgår en gemensam transport från Stockholms centralstation respektive kursdag.

 

 

Pris:

Enbart kurs inkl litteratur, lunch, fika - 10 000 kr plus moms. (12 500 kr inklusive moms.)

 Basic safety

Godkänd arrangör av säkerhetsutbildningar med 13 års erfarenhet

  • Linkedin
  • Facebook
  • Instagram

©2021 by basicsafety.se