Basic Safety - Grundkurs

Grundkursen i Basic Safety Training genomförs på fem dagar och uppfyller kraven i STCW Manila. Basic Safety består av fyra delar. Dessa är personlig säkerhet, överlevnadsteknik, brandskydd och sjukvård. Efter genomförd kurs kan du söka certifikat hos Transportstyrelsen. Du behöver inga förkunskaper förutom ett giltigt hälsointyg för sjöpersonal. Kostnaden för läkarintyget och avgiften för certifikatet ingår ej i kursavgiften. 

Certifikatet är giltigt i fem år. Därefter måste du gå en Basic safety fortbildningskurs för att kunna förlänga ditt certifikat. Du kan vänta fem år med att söka ut certifikat efter genomförd grundkurs i Basic safety. 

 

Vem behöver gå kursen Basic safety?

Alla som jobbar till sjöss ska ha ett giltigt certifikat i grundläggande säkerhetsutbildning, Basic safety, enligt STCW Manila. För fartyg i inre fart kan andra regler gälla vilket gör att en enklare Basic safety kan vara tillräcklig  för att tjänstgöra ombord.

Förkunskaper:

Giltigt läkarintyg för sjöpersonal.

 

Kommande kurser:

8-12 juni Jungfrusund, Ekerö, Stockholm

10-14 aug Jungfrusund, Ekerö, Stockholm

7-11 sep Skeppsholmen, Stockholm

19-23 okt Skeppsholmen, Stockholm

23-27 nov Skeppsholmen, Stockholm

 

Pris:

Enbart kurs inkl litteratur, lunch, fika - 10 000 kr plus moms. (12 500 kr inklusive moms.)

Kurs med logi, frukost, lunch, fika, litteratur -  12 500 kr plus moms. (15 625 kr inkl moms.)

08-715 11 75

info@basicsafety.se

©2019 by Navigation & Skeppsteknik