top of page

Utbildning för fartygsbefäl klass 8 - Skepparexamen 
online + lärarledd utbildning  

Vi erbjuder kurser i Fartygsbefäl klass 8 med en kombination av lärarledd utbildning och egna icke lärarledda studier online.
Vårt upplägg för utbildning till Fartygsbefäl klass VIII eller Skepparexamen, som kursen hette för väldigt länge sedan, passar dig som bor en bit bort från en skola som erbjuder hela kursen som lärarledd utbildning eller som har svårt att hitta sex dagar för lärarledd utbildning. Fartygsbefäl klass VIII är en komplett utbildning med både bryggtjänst (navigation), säkerhet, radar, SRC (VHF), rättskunskap med mera.

Fartygsbefäl klass 8 online + 1 lärarledd dag
Detta upplägg passar dig som har en vana och disciplin att studera på egen hand via dator. Du får tillgång till hela kursen i form av övningsuppgifter, föreläsningar, artiklar och kurslitteratur. Du studerar vart du vill och när du vill. Om du behöver hjälp så finns vi tillgängliga på telefon, chat eller mail för att svara på frågor. Under en lång dag genomför vi de obligatoriska lärarledda praktiska momenten som ingår i kursen. När du är helt klar med kursen är det dags att göra ett teoretiskt prov.
SRC (VHF) är en obligatorisk del av kursen. Examination hinner inte genomförs under den lärarledda dagen med detta upplägg.

Fartygsbefäl klass 8 online + 3 lärarledda dagar
Detta upplägg är för dig som vill ha lite mer lärarledd utbildning innan du skriver provet. Du får tillgång till hela kursen online i form av föreläsningar, övningsuppgifter, artiklar och kurslitteratur. De tre lärarledda dagarna omfattar alla de obligatoriska momenten inkl SRC (VHF) prov. Dessutom repetera vi alla delar av kursen under den lärarledda delen av Fartygsbefäl klass 8.
I samband med de tre lärarledda dagarna så genomför vi även den slutliga examinationen. 

Fartygsbefäl klass 8 online + 5 lärarledda dagar
Detta upplägg är så som vi utbildat i Fartygsbefäl klass VIII sedan vi gjorde första kursen för ca 20 år sedan. 
Du kommer få en plan för vilka föreläsningar och övningsuppgifter du ska göra innan vi ses för fem lärarledda dagar med utbildning. Detta upplägg genomför vi i första hand som en uppdragsutbildning, oftast på kundens arbetsplats.
För detta upplägg ber vi dig att kontakta oss på telefon eller mail så planerar vi fortsättningen tillsammans.
Mot offert kan oftast ett fördelaktigt pris erbjudas lite beroende på antalet deltagare.
 

Befälhavare för fiskefartyg!
För registrerade fiskefartyg upp till 12 meter får du vara befälhavare även i närfart med Fartygsbefäl klass 8.

Den gamla skepparexamen är fortfarande giltigt, men är sedan länge ersatt med en utbildning med den korrekta benämningen Fartygsbefäl klass 8.


Fartygsbefäl klass 8 är den perfekta utbildningen för dig som strävar efter att navigera yrkesmässigt i skärgården eller längs kusten med mindre fartyg. Detta certifikat är oumbärligt för dem som driver ribbåtar, charterbåtar, taxibåtar och liknande fartyg.

Dessutom erbjuder Fartygsbefäl klass 8 en omfattande utbildning som är lika värdefull för fritidsbåtägare som för yrkesmän. Kursplanen omfattar en rad viktiga ämnen, inklusive navigation, radarhantering, säkerhetsföreskrifter och nödåtgärder. Med denna gedigna utbildning är du rustad för att hantera alla situationer som kan uppstå till sjöss, vilket ger dig trygghet och förtroende i ditt sjömanskap.

Vem behöver Fartygsbefäl klass 8?


Vi på Basic Safety erbjuder två olika upplägg av kursen för skepparexamen, Fartygsbefäl klass 8.

Alternativa kursupplägg för fartygsbefäl klass 8

Lärarledd utbildning

Vi genomför lärarledda utbildning på en, tre eller fem dagar där vi håller föreläsningar och hjälper er i en lektionssal samt genomför alla obligatoriska praktiska momenten.
Övriga delar av kursen ges som icke lärarledda onlinestudier.

Online utbildning

Med vår onlinekurs kan du studera när och var du vill.  Du får självklart hjälp via telefon, chat eller mejl om du kör fast. Under en lång lärarledd dag genomför du de obligatoriska praktiska momenten. Därefter gör du en teoretisk

examination. 

Kursplan och föreskrifter för skepparexamen

När du är godkänd på kursen utfördas vi ett kursintyg enligt mall från Transportstyrelsen.

Det ingår vissa praktiska moment i kursen som är obligatoriska.

Hela kursens innehåll återfinns i en föreskrift från Transportstyrelsen. Du hittar hela kursplanen i Transportstyreslens föreskrift TSFS 2011:116 bilaga 3.

Kommande kurser Fartygsbefäl klass 8 - Skepparexmen

online + 17 maj 2024 - Stockholm

online + 12 jun 2024 - Stockholm

online + 14 aug 2024 - Stockholm

online + 14-16 aug 2024 - Stockholm

online + 4 sep 2024 - Stockholm

online + 6 sep - Kalix Folkhögskola

online + 25 sep 2024 - Stockholm

online + 25-27 sep 2024 - Stockholm

online + 16 okt 2024 - Stockholm

online + 16-18 okt 2024 - Stockholm

online + 4 nov 2024 - Stockholm

online + 4-6 nov 2024 - Stockholm

online + 27 nov 2024 - Stockholm

Priser


Online + en dag med lärare - 7996 kr exkl moms. (9995 kr inkl moms)

Online + tre dagar med lärare - 10 400 kr exkl moms (13 000 kr inkl moms)

Onlinekurs, obligatoriska praktiska lärarledda moment, kurslitteratur samt fika och lunch vid lärarledd utbildning ingår i priset.

Fartygsbefäl klass VIII examination (1 500 kr) samt SRC (675 kr) ingår ej i priset.

Priset för examination avser per examination. Vid eventullt omprov betalas ny examinationsavgift.

5 dagar lärarledd kurs + onlinestudier - 13 200 exkl moms. (16 500 kr inkl moms)

I priset ingår litteratur, praktiska övningar, examinationer och kursintyg.

För samtliga upplägg är SRC(VHF) en obligatorisk del av kursen.

Skepparexmen i Stockholm | Basicsafety

Inträdeskrav och förkunskaper:

Det är inga krav på förkunskaper, men det krävs att deltagaren har ett giltigt läkarintyg före kursstart, enligt Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2011:117.

bottom of page