Fartygsbefäl klass 8 / Skepparexamen

Utbildningen som tidigare hette Skepparexamen heter idag Fartygsbefäl klass 8. I dagligt tal kallas kursen oftast bara för F8 eller fartyg 8. Den gamla skepparexamen är fortfarande giltigt men är sedan länge ersatt med en utbildning med den korrekta benämningen Fartygsbefäl klass VIII. 

 

Fartygsbefäl klass 8 är en utbildning för dig som vill köra yrkesmässig trafik med mindre fartyg i skärgården eller kustnära. Exempel på sedan fartyg är ribbåtar, charterbåtar, taxibåtar med flera. Fartygsbefäl klass 8 är också en komplett utbildning för dig som åker mycket fritidsbåt. Bland annat ingår navigation, radar, säkerhet och nödåtgärder i kursplanen.

För registrerade fiskefartyg upp till 12 meter får du vara befälhavare även i närfart med

Fartygsbefäl klass 8. Fartygsbefäl klass 8 ersätter det som tidigare kallades för Skepparexamen. 

Vår kurs genomförs på sex dagar och avslutas med en teoretisk examination. Det ingår även vissa praktiska moment i kursen som är obligatoriska. Om du har en säkerhetskurs för yrkesfiskare som inte är äldre än ett år så kan du genomföra Fartygsbefäl klass VIII på fyra dagar istället för sex dagar. 

 

Inträdeskrav:

Det är inga krav på förkunskaper men ett giltigt läkarintyg för sjöpersonal krävs.

Kommande kurser:
1-5 april Kalix Folkhögskola
14-18 april Skeppsholmen, Stockholm

Pris:
12 950 kr inkl moms, litteratur, examination och lunch.

08-715 11 75

info@basicsafety.se

©2019 by Navigation & Skeppsteknik