top of page

Fartygsbefäl klass 8 / Skepparexamen

Utbildningen som tidigare hette Skepparexamen heter idag Fartygsbefäl klass 8.

I dagligt tal kallas kursen oftast bara för F8 eller fartyg 8.

Den gamla skepparexamen är fortfarande giltigt men är sedan länge ersatt med en utbildning

med den korrekta benämningen Fartygsbefäl klass 8. 

 

Fartygsbefäl klass 8 är en utbildning för dig som vill köra yrkesmässig trafik med mindre fartyg i skärgården eller kustnära. Exempel på sedan fartyg är ribbåtar, charterbåtar, taxibåtar med flera. Fartygsbefäl klass 8 är också en komplett utbildning för dig som åker mycket fritidsbåt. Bland annat ingår navigation, radar, säkerhet och nödåtgärder i kursplanen. 

För registrerade fiskefartyg upp till 12 meter får du vara befälhavare även i närfart med

Fartygsbefäl klass 8. Vi på Basic safety erbjuder två olika upplägg av kursen.

Vi genomför dels en lärarledd utbildning på sex dagar samt en onlinekurs med bara 1,5 dagar lärarledd utbildning. Båda uppläggen avslutas med en teoretisk examination.

När du är godkänd på kursen utfördas vi ett kursintyg enligt mall från Transportstyrelsen.

 

Det ingår vissa praktiska moment i kursen som är obligatoriska.

Dessa genomför vi med lärare oavsett om du väljer den lärarledda kursen eller vår onlienkurs.

Hela kursens innehållet återfinns i en föreskrift från Transportstyrelsen.

Du hittar hela kursplanen i Transportstyreslens föreskrift TSFS 2011:116 bilaga 3.

Inträdeskrav:

Det är inga krav på förkunskaper men ett giltigt läkarintyg enligt Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2011:117 krävs.

Kommande kurser:

online + 13 maj

online + 26 maj

online + 10 juni

online + 16 juni

online + 8 aug

online + 18 aug

online + 8 sep

online + 6 okt

16-21 oktober

online + 10 nov

online + 8 dec

online + 19 jan 2024

Pris:
Online + en dag med lärare - 4796 kr exkl moms. (5995 kr inkl moms)

Lärarledd kurs - 10 000 exkl moms. (12 500 kr inkl moms)

I priset ingår litteratur, praktiska övningar, examination och kursintyg.

Navigering under högfartskurs
bottom of page