top of page

Utbildning för fartygsbefäl klass 8 - Skepparexamen i Stockholm

Förr känd som Skepparexamen, den nu omdöpta utbildningen till Fartygsbefäl klass 8 har genomgått betydande förändringar för att bättre motsvara de moderna kraven inom sjöfarten. Denna uppgradering är en direkt respons på den ständigt framåtskridande utvecklingen inom sjöfartsbranschen och det ökade behovet av att fartygsbefäl håller sig ajour med de senaste standarderna och kunskaperna.

 

Att benämna utbildningen som Fartygsbefäl klass 8 innebär inte bara en namnändring, utan också en betoning på den strukturerade och nivåbaserade karriärvägen inom sjöfarten. Detta gör det tydligare för aspirerande sjöfarare att förstå vilken kompetensnivå och ansvar som förväntas vid denna utbildning.

 

Inom sjöfartsindustrin har utbildningen fått smeknamn som "F8" eller "fartyg 8" i vardagligt tal, vilket underlättar kommunikationen och gör den mer tillgänglig för alla som är intresserade av att följa sitt kall till sjöfarten.

 

Dessa smeknamn belyser också den informella och gemenskapliga atmosfären inom branschen, där erfarenheter och kunskap ofta delas på ett avslappnat sätt mellan kollegor.

Befälhavare för fiskefartyg!
För registrerade fiskefartyg upp till 12 meter får du vara befälhavare även i närfart med Fartygsbefäl klass 8.

Den gamla skepparexamen är fortfarande giltigt, men är sedan länge ersatt med en utbildning med den korrekta benämningen Fartygsbefäl klass 8.


Fartygsbefäl klass 8 är den perfekta utbildningen för dig som strävar efter att navigera yrkesmässigt i skärgården eller längs kusten med mindre fartyg. Detta certifikat är oumbärligt för dem som driver ribbåtar, charterbåtar, taxibåtar och liknande fartyg.

Dessutom erbjuder Fartygsbefäl klass 8 en omfattande utbildning som är lika värdefull för fritidsbåtägare som för yrkesmän. Kursplanen omfattar en rad viktiga ämnen, inklusive navigation, radarhantering, säkerhetsföreskrifter och nödåtgärder. Med denna gedigna utbildning är du rustad för att hantera alla situationer som kan uppstå till sjöss, vilket ger dig trygghet och förtroende i ditt sjömanskap.

Vem behöver Fartygsbefäl klass 8?


Vi på Basic Safety erbjuder två olika upplägg av kursen för skepparexamen, Fartygsbefäl klass 8.

Alternativa kursupplägg för fartygsbefäl klass 8

Lärarledd utbildning

Vi genomför lärarledda utbildning på sex dagar där vi håller föreläsningar och hjälper er i en lektionssal och under den obligatoriska praktiken. Perfekt om ni är ett gäng som tillsammans vill ta certifikatet. Utbildningen avslutas med en teoretisk examination.

Online utbildning

I vår onlinekurs får du studera när och var du vill med tillgång till inspelade föreläsningar och vårt utbildningsmaterial. Du får självklart hjälp via telefon eller mejl om du kör fast! 1,5 dagar är lärarledd i online utbildning och det består av den obligatoriska praktiken. Detta avslutas i en teoretisk examination.

Kursplan och föreskrifter för skepparexamen

Dessa genomför vi med lärare oavsett om du väljer den lärarledda kursen eller vår onlinekurs.

När du är godkänd på kursen utfördas vi ett kursintyg enligt mall från Transportstyrelsen.

Det ingår vissa praktiska moment i kursen som är obligatoriska.

Hela kursens innehåll återfinns i en föreskrift från Transportstyrelsen. Du hittar hela kursplanen i Transportstyreslens föreskrift TSFS 2011:116 bilaga 3.

Kommande kurser Fartygsbefäl klass 8

online + 12 jan 2024 - Smögen

online + 19 jan 2024 - Stockholm

online + 16 feb 2024 - Borgholm

online + 16 feb 2024 - Stockholm

online + 23 feb 2024 - Fjällbacka

online + 8 mar 2024 - Stockholm

online + 15 mar 2024 - Grundsund

online + 21 mar 2024 - Simrishamn

online + 12 apr 2024 - Stockholm

online + 17 maj 2024 - Stockholm

online + 14 jun 2024 - Stockholm

online + 16 aug 2024 - Stockholm

Pris:
Online + en dag med lärare - 5596 kr exkl moms. (6995 kr inkl moms)

Lärarledd kurs - 12 000 exkl moms. (15 000 kr inkl moms)

I priset ingår litteratur, praktiska övningar, examination och kursintyg.

Skepparexmen i Stockholm | Basicsafety

Förkunskaper:

Det är inga krav på förkunskaper, men det krävs att deltagaren har ett giltigt läkarintyg före kursstart, enligt Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2011:117.

bottom of page