top of page

Brandfarliga heta arbeten

Välkommen till vår certifikatkurs om brandfarliga heta arbeten på tillfälliga arbetsplatser. Vi är glada att du har valt att fördjupa dig i detta kritiska ämne för industri- och byggsektorn.

 

Genom denna kurs kommer du att guidas genom de centrala koncepten och kraven som rör heta arbeten på tillfälliga arbetsplatser.

 

Lär dig bästa praxis för att säkerställa säkra och effektiva arbetsmoment samt förstå de juridiska och tekniska aspekterna för full efterlevnad.

 

Vårt mål är att ge dig den kompetens och förtrogenhet som behövs för att framgångsrikt hantera brandfarliga heta arbeten på alla typer av tillfälliga arbetsplatser. Låt oss tillsammans skapa en säkrare arbetsmiljö och en mer kompetent arbetsstyrka.

Vår nästa kurs

Nästa kurs kan anpassas och genomföras direkt på er arbetsplats, förutsatt att ni är minst tre deltagare som vill delta. Det ger er möjligheten att skräddarsy utbildningen efter era specifika behov och ge ert team den gemensamma kompetens som krävs för brandfarliga heta arbeten på er arbetsplats.

 

För de som föredrar en öppen kursmiljö, erbjuder vi även regelbundet öppna kurser, där alla är välkomna att anmäla sig. Det ger en unik möjlighet att nätverka och lära tillsammans med deltagare från olika branscher och bakgrunder, vilket kan berika din inlärningsupplevelse ytterligare.

Kommande Kurser För Brandfarliga Heta Arbeten:

15 dec 2023 - Jungfrusunds marina, Ekerö

19 feb 2024 - Ekerum, Öland

8 maj 2024 - Ekerum, Öland

6 maj 2024 - Jungfrusunds marina, Ekerö

Förkunskaper som krävs:

Inga krav på förkunskaper behövs för att delta i denna kurs. Vi välkomnar alla, oavsett tidigare erfarenhet eller bakgrund, att ta del av denna värdefulla utbildning om brandfarliga heta arbeten på tillfälliga arbetsplatser.

Kontakta oss om du önskar kurs på andra datum och/eller plats.

Öppna kurser börjar kl 0800 och avslutas 1600.

Starttid för kurs på er arbetsplats bestämmer vi tillsammans.

Fika på förmiddagen och lunch ingår vid öppna kurser.


Pris:
Våra priser bygger på en stege där det blir billigare ju fler som anmäler sig från samma företag.

1995 kr per deltagare

Vi erbjuder mängdrabatt vid bokning av 4 eller fler deltagare.

Kontakta oss om ni vill boka fler än en deltagare,.

Certifierad Utbildning För Brandfarliga Heta Arbeten

Dyk ner i världen av brandfarliga heta arbeten på tillfälliga arbetsplatser med vår certifierade utbildning. För att säkert och effektivt utföra brandfarliga heta arbeten är kunskap om risker avgörande.

Denna kurs ger dig behörigheten du behöver för att hantera brandfarliga heta arbeten och följa alla säkerhetskrav. Utöver den som utför arbetet krävs även en tillståndsansvarig och en brandvakt med rätt utbildning och certifikat.

Vi erbjuder en omfattande utbildning inom brandfarliga heta arbeten, vilken ger samma behörighet som den bredare kursen om "Heta Arbeten". Efter avslutad kurs belönas du med ett certifikat för heta arbeten, antingen i form av ett separat plastkort eller inskrivet i din ID 06. Vi har även kurslitteratur tillgänglig på flera språk för din bekvämlighet.

Under kursens gång får du en gedigen teoretisk grund, men vi lägger även stor vikt vid praktiska färdigheter. Du kommer att få öva släckning med handbrandsläckare, vilket är en nödvändig del av att vara förberedd för alla händelser i arbetet med brandfarliga heta arbeten.

​​

Börja din resa mot säkerhet och kompetens med oss idag. Ta kontroll över din arbetsplats och säkerställ att du har rätt kunskap för att skydda dig själv och andra i arbetet med brandfarliga heta arbeten.

Vad är Brandfarliga Heta Arbeten

Brandfarliga heta arbeten är en kritiskt viktig term inom arbetsmiljö och säkerhet, särskilt inom branscher där riskerna för brand och explosioner är höga. Dessa arbeten definieras som uppgifter eller processer som involverar användning av verktyg, utrustning eller teknik som genererar värme eller gnistor och därmed ökar risken för brand. För att förstå vad brandfarliga heta arbeten innebär och hur de kan hanteras på ett säkert sätt är det viktigt att ta hänsyn till olika faktorer och säkerhetsåtgärder.

 

Definition av brandfarliga heta arbeten

Brandfarliga heta arbeten inkluderar en mängd olika aktiviteter såsom svetsning, skärning, lödning, arbete med vinkelslipar, och liknande. Gemensamt för dessa är att de skapar värme, gnistor eller öppen låga som kan antända brännbara material i omgivningen.

 

Riskerna med brandfarliga heta arbeten

Risken med dessa arbeten är uppenbar - en olycklig gnista kan snabbt eskalera till en brand eller explosion, vilket kan orsaka allvarliga personskador och materiella skador. Det är därför avgörande att vara medveten om riskerna och vidta lämpliga försiktighetsåtgärder.

 

Säkerhetsåtgärder och förebyggande åtgärder

 

För att minimera riskerna med brandfarliga heta arbeten krävs det att man följer strikta säkerhetsföreskrifter och protokoll. Detta inkluderar att ha rätt skyddsutrustning, som brandsäkra kläder och ögonskydd, samt att säkerställa att arbetet utförs på en plats med god ventilation och brandbekämpningsutrustning tillgänglig.

 

Utbildning och certifiering

 

Personer som utför brandfarliga heta arbeten måste genomgå särskild utbildning och erhålla certifiering för att säkerställa att de har kunskapen och kompetensen att utföra arbetet på ett säkert sätt. Detta inkluderar kunskap om brandrisker, användning av brandsläckningsutrustning och nödprocedurer.

 

Efterlevnad av lagar och föreskrifter

 

Att följa gällande lagar och föreskrifter är avgörande för att säkerställa säkerheten vid brandfarliga heta arbeten. Det finns specifika regler och riktlinjer som måste följas för att minimera risken för olyckor och skydda både arbetstagare och arbetsplatsen.

Att förstå och hantera riskerna med brandfarliga heta arbeten är avgörande för att säkerställa en säker arbetsmiljö och förhindra olyckor och skador. Genom att följa säkerhetsföreskrifter, genomgå lämplig utbildning och vara medveten om riskerna kan man minimera risken för olyckor och skapa en tryggare arbetsmiljö för alla.

Läs mer om säkrare arbetsplatser

Brandfarliga heta arbeten inom svetsning | Basic Safety
bottom of page