top of page

Maskinbefäl klass 8 utbildning online + lärarledda kurser

Maskinbefäl klass 8 har genom åren haft många olika namn. Tidigare hette samma kurs Maskinbefäl klass 6 men numera är det korrekta namnet Maskinbefäl klass 8. Den gamla Maskinbefäl klass 6 utbildningen är dock fortfarande giltig. 

När du studerar Maskinbefäl klass 8 går vi igenom hur en modern kolvmotor fungerar. En kolvmotor kan vara driven av bensin eller diesel och vi fokuserar hela utbildningen på mindre motorer som används i yrkesmässig trafik i inre fart. Övriga delar i kursen är el, hydraulik, framdrivning, styr-och reglerteknik samt underhåll.

Kursen avslutas med en teoretisk examination. Efter godkänt resultat erhålls ett kursintyg.

Maskinbefäl klass 8 online

Vi erbjuder ett upplägg som består till 100% av enbart onlinestudier. Med detta upplägg ingår alltså inga fysiska träffar men vi finns givetvis behjälpliga via telefon, mail och chat vid eventuella problem och frågor. Detta upplägg passar dig som är van och har disciplin att studera online. Kursen avslutas givetvis med en teoretisk examination.

Maskinbefäl klass 8 online + 2 lärarledda dagar

Med detta upplägg får du tillgång till hela kursen i form av övningsuppgifter, litteratur, föreläsningar och intressanta artiklar. I kursen ingår även 2 hela dagar med lärarledd utbildning där vi repeterar alla delar av kursen.

I samband med de två lärarledda dagarna genomförs även de slutliga examinationen.

Maskinbefäl klass 8 online + 5 lärarledda dagar

Upplägget med fem lärarledda dagar är för dig som inte har tid, möjlighet eller disciplin att studera online. Vi gör oftast dessa kurser som uppdragsutbildningar hos kund. Möjlighet till fördelaktigt pris mot offert.

Kontakta oss för att planera vidare tillsammans.

Vem behöver gå kursen Maskinbefäl klass 8?

Med Maskinbefäl klass 8 kan du vara teknisk chef ombord på fartyg i inre fart och närfart.

I inre fart krävs Maskinbefäl klass 8 om fartyget har mellan 550 och 1020 hk.

Exempel på sådant fartyg kan vara t ex RIB för ribcharter eller vägfärja.

I närfart krävs maskinbefäl klass åtta redan vid 100 hk.

Exempel på ett sådant fartyg kan vara ett fiskefartyg.

Förkunskaper och inträdeskrav:​

Inga krav på förkunskaper men du måste ha ett giltigt läkarintyg för sjöpersonal

som uppfyller kraven i TSFS 2011:117.

Kommande kurser Maskinbefäl klass 8:

Vi kommer gärna till er och genomför kursen.

Kontakta oss för offert på sådant upplägg.

Pris: 

Maskinbefäl klass VIII online - 3 000 kr inkl moms. (2 400 kr exkl moms)

Maskinbefäl klass VIII online + 2 lärarledda dagar 6 000 kr inkl moms. (4 800 kr exkl moms)

Maskinbefäl klass  8 online + 5 lärarledda dagar - 8 000 kr inkl moms (6 400 kr exkl moms)

I samtliga priser ingår kurslitteratur, onlinekurs samt fika och lunch vid lärarledd utbildning.

Kostnad för examinationen tillkommer med 1 500 kr per försök.

Maskinefäl klass 8
bottom of page