top of page

Maskinbefäl klass 8

Maskinbefäl klass 8 har genom åren haft många olika namn. Tidigare hette samma kurs Maskinbefäl klass 6 men numera är det korrekta namnet Maskinbefäl klass 8. Den gamla Maskinbefäl klass 6 utbildningen är dock fortfarande giltig. 

När du studerar Maskinbefäl klass 8 går vi igenom hur en modern kolvmotor fungerar. En kolvmotor kan vara driven av bensin eller diesel och vi fokuserar hela utbildningen på mindre motorer som används i yrkesmässig trafik i inre fart. Övriga delar i kursen är el, hydraulik, framdrivning, styr-och reglerteknik samt underhåll.

Kursen avslutas med en teoretisk examination. Efter godkänt resultat erhålls ett kursintyg.

Vem behöver gå kursen Maskinbefäl klass 8?

Med Maskinbefäl klass 8 kan du vara teknisk chef ombord på fartyg i inre fart och närfart.

I inre fart krävs Maskinbefäl klass 8 om fartyget har mellan 550 och 1020 hk.

Exempel på sådant fartyg kan vara t ex RIB för ribcharter eller vägfärja.

I närfart krävs maskinbefäl klass åtta redan vid 100 hk.

Exempel på ett sådant fartyg kan vara ett fiskefartyg.

Förkunskaper:​

Inga krav på förkunskaper men du måste ha ett giltigt läkarintyg för sjöpersonal

som uppfyller kraven i TSFS 2011:117.

Kommande kurser Maskinbefäl klass 8:

Vi kommer gärna till er och genomför kursen.

Kontakta oss för offert på sådant upplägg.

Pris: 

Kurs inkl litteratur, lunch och examination - 6000 kr plus moms.

Maskinefäl klass 8
bottom of page