Maskinbefäl klass 8

Maskinbefäl klass 8 har genom åren haft många olika namn. Tidigare hette samma kurs Maskinbefäl klass 6 men numera är det korrekta namnet Maskinbefäl klass VIII. Den gamla Maskinbefäl klass 6 utbildningen är dock fortfarande giltig. 

När du studerar Maskinbefäl klass 8 går vi igenom hur en modern kolvmotor fungerar. En kolvmotor kan vara driven av bensin eller diesel och vi fokuserar hela utbildningen på mindre motorer som används i yrkesmässig trafik i inre fart. Övriga delar i kursen är el, hydraulik, framdrivning, styr-och reglerteknik samt underhåll. Kursen avslutas med en teoretisk examination. Efter godkänt resultat erhålls ett kursintyg.

Med Maskinbefäl klass 8 kan du vara teknisk chef ombord på fartyg i inre fart och närfart. I inte fart krävs Maskinbefäl klass 8 om fartyget har mellan 550 och 1020 hk.

Exempel på sådant fartyg kan vara RIB för ribcharter och vägfärja.

I närfart krävs maskinbefäl klass åtta redan vid 100 hk.

Exempel på ett sådant fartyg kan vara en fiskebåt.

Inträdeskrav:​

Inga krav på förkunskaper men du måste ha ett giltigt läkarintyg för sjöpersonal

som uppfyller kraven i TSFS 2011:117.

Kommande kurser:

16-17 maj 2020 Vässarö, Grisslehamn.

(Kursen kräver en del egna studier beroende på förkunskaper.)

 

Pris: 

Enbart kurs inkl lunch - 4000 kr plus moms.

Litteratur: 300 kr plus moms.

Examination 1000 kr plus moms.

Logi 2 nätter inkl frukost från 1400 kr plus moms.

 Basic safety

Godkänd arrangör av säkerhetsutbildningar med 13 års erfarenhet

  • Linkedin
  • Facebook
  • Instagram

©2021 by basicsafety.se