top of page
Arbetsmiljö
kurser för säkrare arbetsplatser

Utbildning är en viktig del i att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.

Oavsett om du jobbar på tak, på hotell eller i restaurang eller kanske är ambulerades reparatör och montör så har vi utbildningarna du behöver. 

Varmt Välkomna!

Utbildning i Medical care

Första hjälpen med hjärt-
och lungräddning

På en arbetsplats skall det enligt Arbetsmiljöverkets krav finnas tillräckligt många utbildade för att kunna ge första hjälpen. Detta i kombination med att allt fler arbetsplatser blir utrustade med defibrilatorer gör att en kurs i första hjälpen och hjärt- och lungräddning är mycket väl investerad tid. 

Brandfarliga heta arbeten

Brandfarliga heta arbeten 

För att få utföra ett brandfarligt arbete på tillfällig arbetsplats skall du inneha kunskap om vilka risker som detta arbete medför. Våra kurser genomförs i Stockholm eller på pats hos er. Kurslitteraturen går att få på olika språk.

IMG_0399.JPG

Grundläggande
brandskyddsutbilning

Grundläggande brandskyddsutbildning är en kurs för er som behöver just kunskaper i grundläggande brandskydd. Kursen är 3 timmar lång och omfattar även praktiska moment med handbrandsläckare.

Specialbehörighet för befälhavare

Fallskyddsutbildning

Kursen för dig som jobbar på högre höjd än 2 meter. Under kursen får du bland annat lära dig hur du skyddar dig från skador på grund av fall vid arbete på höga höjder.

Första hjälpen för elektriker

Första hjälpen för elarbetare

Kurs i första hjälpen inklusive åtgärder vid olyckor på grund av elektricitet. Vi går igenom vanliga scenarion och gör praktiska övningar. Hjärt- och lungräddning ingår givetvis samt omhändertagande av person som utsatts för elektricitet.

Skåp med brandfarliga varor

Föreståndare för brandfarlig vara

Detta är en kurs för dig som ska vara ansvarig för brandfarliga varor i till exempel ett varuhus eller bensinmack. Under kursen får du bland annat lära dig hantera risker, ansvar, tillsyn och åtgärder vid brand.

bottom of page