top of page

Advanced Fire Fighting -
Grundkurs i avancerad brandbekämpning för personal till sjöss

Grundkursen i avancerad brandbekämpning genomförs på tre dagar och uppfyller kraven i STCW Manila.

Efter genomförd kurs kan du söka certifikat hos Transportstyrelsen. Grundkursen i avancerad brandbekämpning omfattar dels en teoridel och dels praktiska insats- och ledningsövningar. Teoridelen omfattar bland annat räddningsledartaktik, kommunikation, samarbete med externa räddningsstyrkor, brandbekämpning, ventilationskontroll, gällande svenska bestämmelser, rapporter med mera. Det mesta av teorin läser du på egen hand innan du kommer till oss för att genomföra praktiska insats- och ledningsövningar under två dagar.

De praktiska övningarna fokuserar på tjänsten som rökdykledare, gruppchef och brandchef.

Vem behöver gå kursen Advanced Fire Fighting?

Du som jobbar till sjöss och har en uppgift att leda brandbekämpning ombord måste ha ett certifikat för avancerad brandbekämpning. Exempel på sådan befattning är brandchef, gruppchef, rökdykledare med flera.

Inträdeskrav:

Certifikat i grundläggande säkerhet.

Giltigt svenskt läkarintyg.

Kommande kurser Advanced Fire Fighting Grund:

online + 15-16 maj 2024 - Stockholm

online + 10-11 jun 2024 - Stockholm

online + 12-13 aug 2024 - Stockholm

online + 2-3 sep 2024 - Stockholm

online + 22-24 sep 2024 - Stockholm

online + 14-15 okt 2024 - Stockholm

online + 4-5 nov 2024 - Stockholm

online + 25-26 nov 2024 - Stockholm

Kurserna genomförs som onlinestudier samt en dags praktik på Rosersbergs brandövningsfält.

Om du inte vill köra egen bil till praktiken så avgår en gemensam transport kl 0745 från Scandic Sjöfartshotellet, Katarinavägen 26, Stockholm. Efter kursen går bilen tillbaka till Stockholm centralstation och hotellet.

Pris:

Grundkurs inkl litteratur, lunch, fika - 8 000 kr plus moms.

(10 000 kr inklusive moms.)

bottom of page