top of page

Specialbehörighet för befälhavare på fiskefartyg längre än 12 meter

Vår utbildning i specialbehörighet genomförs på tre dagar varav en dag är självstudier. Kursen är helt teoretisk och innehåller både föreläsningar och övningar att utföra enskilt och i grupp.

Innehållet i kursen styrs av en föreskrift från Transportstyrelsen.

Efter genomförd kurs med godkänt resultat kan du söka certifikat för specialbehörighet hos Transportstyrelsen.

Vem behöver gå kursen Specialbehörighet?

Du som vill bli befälhavare på ett fiskefartyg med en längd om minst 12 meter måste komplettera din nautiska utbildning med en specialbehörighet. Med nuvarande regler behöver kursen inte förnyas, så om du har en specialbehörighet är ditt certifikat giltigt tills vidare.

Förkunskaper:

Inga förkunskaper krävs.

Kommande öppna kurser: 

Kurs i din hemmahamn:

Kontakta oss för kommande kurser.

Vi kommer gärna och utbildar er i er hemmahamn.

Kontakta oss för datum.

Pris:

Utbildning inklusive lunch och litteratur - 5900 kr plus 25% moms (7375 kr inkl moms)

Fiskebåtar_i_Fiskebäck.jpg
bottom of page