top of page

Specialbehörighet för befälhavare på fiskefartyg längre än 12 meter

Du som vill bli befälhavare på fiskefartyg med en längd om minst 12 meter måste komplettera din nautiska utbildning med en utbildning till specialbehörighet. Vår utbildning genomförs på tre dagar varav en dag är självstudier. Kursen är helt teoretisk och innehåller både föreläsningar och övningar att utföra enskilt och i grupp.

Innehållet i kursen styrs av en föreskrift från Transportstyrelsen.

Efter genomförd kurs med godkänt resultat kan du söka certifikat för specialbehörighet hos Transportstyrelsen.

Med nuvarande regler behöver kursen inte förnyas utan ditt certifikat är giltigt tills vidare,

Förkunskapskrav:

Inga förkunskaper krävs.

Kommande öppna kurser: 

Kontakta oss för kommande kurser.

Kurs i din hemmahamn:

Vi kommer gärna och utbildar er i er hemmahamn.

Kontakta oss för datum.

Pris:

Utbildning inklusive lunch och litteratur - 5900 kr plus 25% moms (7375 kr inkl moms)

Fiskebåtar_i_Fiskebäck.jpg
bottom of page