top of page

Kvalitets- och miljöpolicy för
Basic safety Sweden AB

Vår miljö- och kvalitetspolicy syftar till att ge vägledning i arbetet med att planera, offerera, leverera och utvärdera tjänster som lever upp till uppsatta mål inom miljö- och kvalitet. Policyn är en officiell strategibeskrivning för våra intressenter såsom kunder, medarbetare, leverantörer och myndigheter både nationellt och internationellt.

 

Vi arbetar kontinuerligt med att se över och utvärdera våra processer för att uppnå ständig förbättring vad gäller miljömässig påverkan samt kvalitén av våra tjänster. Vår policy är integrerat i hela vår verksamhet och bidrar med ansvarstagande samt med tillförlitlighet bland våra kunder och intressenter. På detta sätt ökar vi vår konkurrenskraft samtidigt som vi stärker oss i vårt miljöarbete.

Vår miljö- och kvalitetspolicy innefattar samtliga anställda, konsulter och inhyrd personal.

 

Vision

Vår vision är att bli sedda som en långsiktig affärspartner och ett hållbart alternativ utav våra kunder och intressenter. Således är betydelsen av miljömässigt hållbara tjänster med god kvalité viktigt. Vi eftersträvar att föreslå lösningar som möter eller överträffar kundens förväntningar samt efter överenskommen kvalité/pris/plats och tidpunkt leverera den bästa möjliga tjänst för kundens behov. Det gör vi genom att erbjuda lösningar nära kunden för minskad miljöpåverkan och förbättrad kundupplevelse. 

 

Vidare arbetar vi kontinuerligt med att:

• minimera avfall och verka för återvinning av material

• planera och utvärdera vår bilanvändning i tjänst för att minska våra koldioxidutsläpp

• öka kunskapen, medvetandet samt intresset för miljö- och kvalitetsfrågor internt på företaget

• införa, följa samt ständigt förbättra rutiner och processer för kvalité och miljö inom företagets samtliga verksamhetsområden

• följa de lagar och förordningar vi berörs av samt uppfylla och förbättra våra miljömål vid behov välja underleverantörer som uppfyller våra miljö- och kvalitetskrav.

bottom of page