top of page

Föreståndare Brandfarlig vara

Vi ger kurser för dig som ska vara föreståndare av brandfarlig vara vid mycket enkel hantering och mindre omfattande hantering utan cisterner.  Exempel på sådana verksamheter är restaurangkök, butiker med och utan öppen hantering,  guld- eller silversmedja för smyckestillverkning eller reparation, läkarmottagning eller tandläkarmottagning utan laboratorium, kemilaboratorier, vårdcentral, mindre sjukhus eller sjukhem, byggarbetsplats utan cistern, skola med verkstadsutbildning, bilverkstad utan cisterner med flera.

Vem behöver gå kursen Föreståndare Brandfarlig vara?

Den som ska vara föreståndare av en vara som klassas som brandfarlig måste ha rätt utbildning för hantering av dessa. Se ovan för exempel på brancher där det behövs.

Omfattning:

Kursen omfattar bland annat;

Brandrisker - Bränders egenskaper - Lag om brandfarliga och explosiva varor - Andra viktiga regler och föreskrifter - Beredskap för brand - Praktisk övning med handbrandsläckare - Teori prov

Kursen ska genomföras på 6 x 60 minuter.

Kursen ges på svenska.

Förkunskaper:

Inga förkunskaper krävs.

Kommande kurser Föreståndare brandfarlig vara:

Nästa kurs planeras tillsammans med dig.

Pris

3495 kr plus moms per person.

Föreståndare för brandfarlig vara
bottom of page