top of page

Föreståndare Brandfarlig vara

Vi ger kurser för dig som ska vara föreståndare av brandfarlig vara vid mycket enkel hantering och mindre omfattande hantering utan cisterner.  Exempel på sådana verksamheter är restaurangkök, butiker med och utan öppen hantering,  guld- eller silversmedja för smyckestillverkning eller reparation, läkarmottagning eller tandläkarmottagning utan laboratorium, kemilaboratorier, vårdcentral, mindre sjukhus eller sjukhem, byggarbetsplats utan cistern, skola med verkstadsutbildning, bilverkstad utan cisterner med flera.

Kursen omfattar bland annat

Brandrisker

Bränders egenskaper

Lag om brandfarliga och explosiva varor

Andra viktiga regler och föreskrifter.

Beredskap för brand

Praktisk övning med handbrandsläckare

Teori prov

Kommande kurser
Nästa kurs planeras tillsammans med dig.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

 

Omfattning

6 x 60 minuter.

Kursen ges på svenska.

 

Kursintyg

Godkänt teoriprov ger kursintyg med fem års giltighetstid.

Pris
3495 kr plus moms per person.

 

Föreståndare för brandfarlig vara
bottom of page