top of page

Första hjälpen kurs i Stockholm med Hjärt- och Lungräddning

När en olycka inträffar är det avgörande med snabb och korrekt första hjälpen. En första hjälpen kurs i Stockholm ger dig ovärderliga färdigheter för akut omhändertagande innan ambulanspersonalen når fram.

Enligt Arbetsmiljöverkets krav bör arbetsplatser ha tillräckligt många medarbetare som är utbildade i första hjälpen och rutiner bör finnas för att hålla kunskaperna uppdaterade.

 

Investeringen i en första hjälpen kurs i Stockholm blir ännu mer betydelsefull med tanke på att fler arbetsplatser nu är utrustade med defibrillatorer.

 

Att kunna agera snabbt och säkert kan göra skillnaden i en nödsituation. Ta del av vår HLR utbildning i Stockholm för att vara rustad och trygg i att kunna ge livräddande hjälp vid behov.

Kommande kurser


Nästa kurs planeras tillsammans med dig.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

 

Omfattning

3 x 60 minuter.

Kursen ges på svenska eller engelska.

Pris:
8000 kr plus moms för 1-12 personer.
Tillägg för resor, logi och utbildningslokal kan tillkomma.

Första hjälpen kurs i Stockholm

Välkommen till Basic Safety - Din Första Hjälpen och HLR Utbildning i Stockholm!

Hos Basic Safety prioriterar vi din säkerhet genom högkvalitativ utbildning i HLR (hjärt- och lungräddning) i Stockholm. Vi är din dedikerade partner för att förse dig och din arbetsplats med livräddande färdigheter och kunskap.

Första hjälpen kurs i Stockholm - Nödvändighet vid olyckor

Vår kurs är designad för att ge dig ovärderliga färdigheter vid akuta situationer. Vi rustar dig för att agera snabbt och korrekt innan professionell hjälp når fram. Genom att lära dig livräddande tekniker som HLR och första hjälpen blir du en resurs i krissituationer där varje sekund räknas.

HLR utbildning i Stockholm - Uppfyll arbetsmiljökraven

Våra kurser uppfyller inte bara Arbetsmiljöverkets krav, utan håller även dina kunskaper aktuella för att kunna ge effektiv första hjälpen. Med våra erfarna instruktörer och praktiska övningar får du den kompetens som behövs för att säkra arbetsplatsens och kollegornas säkerhet. Anmäl dig idag för att bli en auktoriserad livräddare på din arbetsplats.

Fördelar med våra första hjälpen kurser i Stockholm

Våra kurser är anpassade efter Stockholms specifika behov. Med praktisk träning och scenarioövningar säkerställer vi att du är redo att agera i verkliga situationer och bidra till en trygg arbetsmiljö. Genom att träna i en lokal miljö får du hands-on erfarenhet som ökar ditt självförtroende och din effektivitet som första hjälpare.

Anmäl dig till vår HLR utbildning i Stockholm idag

Med flexibla tidsscheman och olika kurstyper anpassar vi oss efter dina behov. Bli en del av vår gemenskap som strävar efter att öka kunskapen om första hjälpen i Stockholm. Ta steget mot att bli en certifierad livräddare och gör skillnad i din omgivning. Vi väntar på att guida dig mot ökad kompetens och trygghet i livsviktiga situationer.

Oavsett om du representerar en organisation som behöver uppfylla arbetsmiljökrav eller är en individ som vill vara redo att agera i nödsituationer, är Basic Safety din pålitliga partner för Första Hjälpen och HLR Utbildning i Stockholm. Kontakta oss nu för att börja din resa mot ökad säkerhet!

bottom of page