Medical Care

På fartyg som har längre än 2 timmar till anlöpbar hamn krävs att den som är sjukvårdsansvarig ombord har ett giltigt certifikat utfärdat av transportstyrelsen. Efter genomförd godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis och kursdeltagaren söker själv certifikat från transportstyrelsen via deras hemsida. För detta debiterar transportstyrelsen ca 1000 kr. Efter 5 år måste certifikatet förnyas genom fortbildning.

Förkunskapskravet för grundkurser är tidigare genomförd första hjälpen utbildning, motsvarande den som ges i Basic Safety enligt TSFS 2011:116 och bilaga 12. Kursen fungerar även som refresh för dig som redan har certifikatet men måste förnya det.

För fortbildningskurser är förkunskapskravet att eleven har genomgått grundkurs i medical care.

Grundkursen är upplagd på 1 dags självstudier och 3 dagars teori med föreläsningar och praktiska övningar, fortbildningen är på 3 dagar. Utöver det har varje elev 2 dagars praktik som genomförs på akutmottagning, vi kan erbjuda platser i Stockholm men önskas praktik på hemort går även det bra. Inför kursstart kommer varje kursdeltagare få hem kurslitteratur och instuderingsuppgifter som ska vara genomlästa och utförda innan kursen startar.

Pris:

Fortbildning - 9500 kr exklusive moms, inklusive kurslitteratur, fika och lunch alla dagar.

Grundutbildning - 10500 kr exklusive moms, inklusive kurslitteratur, fika och lunch alla dagar.

Antal deltagare:

Maximalt 12 deltagare. Målet är att varje kursdeltagare ska ges tid för övning och kvalitativ feedback från instruktören.

 

Kommande kurser:

5-7 maj 2020 på Skeppsholmen, Stockholm

08-715 11 75

info@basicsafety.se

©2019 by Navigation & Skeppsteknik