top of page

Basic safety för fartyg i inre fart

Alla som jobbar till sjöss ska genomföra en utbildning i grundläggande säkerhet, Basic Safety, men för fartyg som endast opererar i inre fart, tar max 500 passagerare och har en bruttodräktighet under 500 så finns det en möjlighet att göra en mindre omfattande kurs i Basic Safety. Vi kallar den för Basic Safety inre fart.


Den här artikeln är skriven för att hjälpa dig som har mindre fartyg som omfattas av egenkontroll och endast jobbar i inre fart. Vi ska med artikeln försöka reda ut vilken utbildning du behöver genomföra med din besättning. Precis som du läste i inledningen av artikeln så ska alla som jobbar till sjöss genomföra en utbildning i Basic Safety. För fartyg under 500 med max 500 passagerare och som endast jobbar i inre fart så får du genomföra en utbildning som är anpassad efter den utrustning du har ombord och vad som är lämpligt med avseende på din verksamhet. Dessutom finns det möjlighet att ni själva utbildar er besättning. Reglerna hittar du i en föreskrift TSFS 2011:116 om utbildning från Transportstyrelsen. Kapitel 12 samt bilaga 32 i TSFS 2011:116. I föreskriften ges möjlighet att anpassa Basic Safety utbildningen till att passa ert fartyg och dess utrustning. Du hittar relevanta delar om detta i kapitel 12 samt i bilaga 32.Systematiskt sjösäkerhetsarbete för fartyg med egenkontroll.

I Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fartyg i nationell sjöfart (TSFS 2017:26) hittar vi krav på rederiet att bedriva systematiskt sjösäkerhetsarbete.

Redaren ska säkerställa att fartyget fortlöpande genomgår systematiskt sjösäkerhetsarbete som är anpassat till den verksamhet som bedrivs och som bidrar till en god säkerhetskultur. (TSFS 2017:26 konsoliderad version.)


Det systematiska sjösäkerhetsarbetet ska bland annat säkerställa;

- besättningen har nödvändig kunskap och kompetens för att hantera all

teknisk utrustning som är väsentlig för en säker drift samt att periodiska övningar genomförs.

- besättningens kompetens i säkerhetsarbete upprätthålls och utvecklas.

- det finns tillräcklig beredskap för nödsituationer med avseende på såväl sjösäkerhet som miljöskydd.

(TSFS 2017:26 konsoliderad version.)Dokumenter i egenkontrollen

Det ska framgå i din egenkontroll vilken utbildning ni ska genomföra, vad den ska innehålla, hur ofta ni ska genomföra utbildningen och vem som ska ha utbildningen. Dokumentera både vilken utbildning ska genomföras samt dokumentera också när och vem som genomfört utbildningen så du vid eventuell kontroll kan uppvisa detta för t ex Kustbevakningen.

Redaren ska säkerställa att det för varje fartyg finns dokumentation som gör det möjligt att bedöma sjövärdigheten, upprätthålla säker drift samt utföra underhåll, felsökning, fortlöpande kontroller och tillsyn på ett effektivt sätt. (TSFS 2017:26 konsoliderad version.)


Vi kan givetvis hjälpa er med utbildning i Basic Safety för i fartyg inre fart. Antingen så gör vi en skräddarsydd utbildning för ert rederi efter er dokumentation och önskemål eller så deltar din besättning vår generella kurs i Basic Safety för fartyg i inre fart. I kursen ingår anpassad teori och praktik inom personlig säkerhet, brandskydd och första hjälpen med Basic Safety kursen enligt STCW Manila som grund.Under en dag hos oss genomför du utbildning i första hjälpen inkl Hjärt- och lungräddning, praktisk övning med handbrandsläckare samt praktiska övningar med räddningsväst, räddningsdräkt och livflotte. Teorin omfattas av inspelade föreläsningar och övningsuppgifter som du genomför innan du kommer till oss för de praktiska övningarna. Efter genomförd kurs utfärdar vi ett kursbevis att du deltagit i en generell kurs i Basic Safety för fartyg i inre fart.


Läs mer om kursen Basic Safety för fartyg i inre fart, dess innehåll och kommande datum på vår hemsida.


Välkommen!

106 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page