Crowd and crisis management
Grund- och fortbildningskurs i krishantering

Kurs i krishantering är för dig som har uppgiften att evakuera passagerare på fartyg i en eventuell nödsituation.

Grundkursen genomförs på 3 hela dagar. Fortbildningskursen genomförs på en lång dag. Båda kurserna genomförs med lärare och en stor del av kursen är att diskutera och byta erfarenheter med deltagare och lärare. 

Kursen berör ledarskap, stress, beteendevetenskap, kommunikation och mediahantering. Lärare på kursen är Urban Lambertson som är överlevare från m/s Estonia.

Efter genomförd kurs kan du söka certifikat hos Transportstyrelsen.

Förkunskaper och inträdeskrav:

Inga förkunskapskrav eller inträdeskrav för att gå grundkurs.

För att få gå fortbildningskursen ska du inneha ett tidigare certifikat i krishantering.

 

Kommande grundkurser:

14-16 feb 2022

25-27 april 2022

13-15 juni 2022

Kommande fortbildningskurser:

17 feb 2022

28 apr 2022

16 jun 2022

Kurserna genomförs på Jungfrusunds marina, Bryggavägen 133, Ekerö.

Det finns gratis parkering på området.

Priser: 

Grundkurs - 6 800 kr plus moms.

Fortbildningskurs - 4 200 kr plus moms.

I priset ingår kurslitteratur och lunch.

Kurs i CCM för sjömän