top of page

Crowd and crisis management
Grund- och fortbildningskurs i krishantering

Kurs i krishantering är för dig som har uppgiften att evakuera passagerare på fartyg i en eventuell nödsituation.

Grundkursen genomförs på 3 hela dagar. Fortbildningskursen genomförs på en lång dag. Båda kurserna genomförs med lärare och en stor del av kursen är att diskutera och byta erfarenheter med deltagare och lärare. 

Kursen berör ledarskap, stress, beteendevetenskap, kommunikation och mediahantering. 

Efter genomförd kurs kan du söka certifikat hos Transportstyrelsen.

Förkunskaper och inträdeskrav:

Inga förkunskapskrav eller inträdeskrav för att gå grundkurs.

För att få gå fortbildningskursen ska du inneha ett tidigare certifikat i krishantering.

 

Kommande grundkurser:

16-18 jan 2023

13-15 feb 2023

3-5 april 2023

8-10 maj 2023

12-14 juni 2023

14-16 aug 2023

Kommande fortbildningskurser:

18 jan 2023

15 feb 2023

5 april 2023

10 maj 2023

14 juni 2023

16 juni 2023

16 aug 2023

Kurserna genomförs på Jungfrusunds marina, Bryggavägen 133, Ekerö.

Det finns gratis parkering på området.

Vi erbjuder även en gratis transport från Scandic Sjöfartshotellet i

'centrala Stockholm till och från vår kurslokal.

Meddela oss vid anmälan om du önskar boka en plats i vår gemensamma transport.

Priser: 

Grundkurs - 5000 kr plus moms. (6250 kr inkl moms)

Fortbildningskurs - 3200 kr plus moms. (4000 kr inkl moms)

I priset ingår kurslitteratur och lunch.

Kurs i CCM för sjömän
bottom of page