top of page

Crowd and crisis management
Grund- och fortbildningskurs i krishantering i Stockholm

Kurs i krishantering är för dig som har uppgiften att evakuera passagerare på fartyg i en eventuell nödsituation. Grundkursen börjar med ca fyra timmar egna icke lärarledda studier innan du genomför två hela dagar med lärare i våra lokaler. 

Kursen berör ledarskap, stress, beteendevetenskap, kommunikation och mediahantering och uppfyller alla krav i STCW konventionen.

Efter genomförd kurs söker du certifikat hos Transportstyrelsen.

Inga förkunskapskrav eller inträdeskrav för att gå grundkurs.

För att få gå fortbildningskursen ska du inneha ett tidigare certifikat i krishantering.

Du som har sjötid från passagerarefartyg som inte är äldre än fem år kan förnya ditt certifikat utan att gå fortbildningskurs.

Förkunskaper:

Kommande kurser CCM grund:

Online + 13-14 maj 2024 - Stockholm

Online + 10-11 juni 2024 - Stockholm

Online + 15-16 aug 2024 - Stockholm

Online + 5-6 sep 2024 - Stockholm

Online + 17-18 okt 2024 - Stockholm

Online + 28-29 nov 2024 - Stockholm

Psst!

Visste du att ett certifikat i krishantering går att förnya på enbart sjötid. Om du inte har sjötiden så måste du gå en grundkurs igen.

Kurserna genomförs på Jungfrusunds marina, Varvsgränd 3, Ekerö.

Det finns parkering på området.

Vi erbjuder även en gratis transport från Scandic Sjöfartshotellet i

centrala Stockholm till och från vår kurslokal.

Priser: 

5400 kr plus moms. (6750 kr inkl moms) vid betalning med kort eller via Klarna.

Vid manuell fakturering tillkommer administrativ avgift om 400 kr + moms (500 kr inkl moms)

I priset ingår lunch och fika.

Krishantering och crowd and crisis i Stockholm | BasicSafety

Fördelarna med en kurs inom krishantering i Stockholm med BasicSafety

BasicSafety erbjuder en kurs inom krishantering i Stockholm som är av avgörande betydelse för att förbereda dig att effektivt evakuera passagerare på fartyg i nödsituationer.

 

Vårt kursinnehåll är noggrant utformat för att ge dig den nödvändiga kompetensen och förtroendet för att agera snabbt och säkert i olika krissituationer.

Inkludering av Crowd and Crisis Management i Utbildningen

Vår kurs omfattar även crowd and crisis management, vilket är avgörande för att hantera stora människomassor i krissituationer. Du kommer att lära dig att organisera och leda människor på ett effektivt sätt, vilket är värdefullt både ombord på fartyg och i hamnmiljöer.

Vår målsättning är att förbereda dig som en kompetent och förtroendeingivande ledare som prioriterar säkerheten för alla inblandade. Denna omfattande utbildning kommer att utrusta dig för att möta utmaningarna i en av världens mest dynamiska marina miljöer i Stockholm och dess omgivningar.

bottom of page