top of page

Crowd and crisis management
Grund- och fortbildningskurs i krishantering

Kurs i krishantering är för dig som har uppgiften att evakuera passagerare på fartyg i en eventuell nödsituation.

Grundkursen börjar med ca fyra timmar egna icke lärarledda studier innan du genomför två hela dagar med lärare i våra lokaler. 

Kursen berör ledarskap, stress, beteendevetenskap, kommunikation och mediahantering och uppfyller alla krav i STCW konventionen.

Efter genomförd kurs söker du certifikat hos Transportstyrelsen. 

Förkunskaper och inträdeskrav:

Inga förkunskapskrav eller inträdeskrav för att gå grundkurs.

För att få gå fortbildningskursen ska du inneha ett tidigare certifikat i krishantering.

Du som har sjötid från passagerarefartyg som inte är äldre än fem år kan förnya ditt certifikat utan att gå fortbildningskurs.

 

Kommande grundkurser:

9-10 okt 2023 + 3 timmar egna studier

6-7 nov 2023 + 3 timmar egna studier

15-16 jan 2024 + 3 timmar egna studier

Kommande fortbildningskurser:

Certifikat i krishantering går att förnya på enbart sjötid.

Om du inte har sjötiden så måste du gå en grundkurs igen.

Kurserna genomförs på Jungfrusunds marina, Bryggavägen 133, Ekerö.

Det finns parkering på området.

Vi erbjuder även en gratis transport från Scandic Sjöfartshotellet i

centrala Stockholm till och från vår kurslokal.

Priser: 

5000 kr plus moms. (6250 kr inkl moms) vid betalning med kort eller via Klarna.

Vid manuell fakturering tillkommer administrativ avgift om 800 kr + moms (1000 kr inkl moms)

I priset ingår och lunch.

Kurs i CCM för sjömän
bottom of page