top of page

Basic Safety inre fart

All personal till sjöss ska genomföra en utbildning i grundläggande säkerhet. För fartyg i inre fart under 500 med max 500 passagerare får genomföra en basic safety som är anpassad efter den utrustning som finns ombord

och för den verksamhet som bedrivs med fartyget. Vad utbildningen ska innehålla och hur ofta den ska genomföras ska framgå av fartygets manualer och egenkontroll. Vi erbjuder en generell utbildning i basic safety anpassad för mindre fartyg som endast går i inre fart. Du läser vissa teoridelar inom brand, sjukvård och säkerhetsutrustning online och sen gör du praktiska övningar hos oss.

De praktiska övningarna består av första hjälpen inkl hjärt- och lungräddning och hjärtstartare,

praktiska övningar med handbrandsläckare samt praktiska övningar med räddningsdräkt, räddningsväst ovh livflotte. Efter genomförd kurs utfärdar vi ett personligt kursbevis.

 

Vi erbjuder även en företagsanpassade basic safety enligt er egenkontroll.

En sådan basic safety för fartyg i inre fart planeras tillsammans med den som är utbildningsansvarig på rederiet.

Första hjälpen med hjärt- och lungräddning, överlevnadsteknik inkl praktiska övningar med räddningsdräkt, räddningsväst, livflotte, man-över-bord, grundläggande brandskydd inkl övning med handbrandsläckare samt passagerarsäkehet är vanligt förekommande moment i kursen. Basic safety för fartyg inre fart enligt ett specifikt fartygs säkerhetsmanual genomförs på en till två dagar antingen ombord på eget fartyg eller hos oss i våra lokaler. Utbildningen varvar teori och praktik. Efter genomförd utbildning skickar vi ett intyg över genomförda moment till den på rederiet som är utbildningsansvarig.

Kurser med datum som presenteras nedan består av cirka 6 timmars teoristudier online följt av praktiska övningar i första hjälpen, brand och överlevnadsteknik hos oss. Dessa kurser fokusera generellt på mindre fartyg i inre fart utan några specifika moment för just ett specifikt fartyg.

 

Vem behöver gå kursen Basic safety inre fart?

Alla som jobbar ombord på fartyg i inre fart och som inte får ta fler än 500 passagerare.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

 

Kommande kurser

Online - 13 maj 2023

Online + 26 maj 2023

Online + 10 juni 2023

Online + 16 juni 2023

Online + 11 aug 2023

Online + 18 aug 2023

Online + 8 sep 2023

Online + 6 okt 2023

Online + 10 nov 2023

Online + 8 dec 202

 Online + 19 jan 2024

Pris: 3000 kr inklusive moms per deltagare

I priset ingår fika, lunch och kursbevis.

Rederi och fartygsspecifika utbildningar i basic safety inre fart planeras tillsammans med den som är utbildningsansvarig på rederiet. Dessa genomförs på andra datum än ovanstående datum.

Pris för rederi och fartygsspecifik utbildning mot offert.

Övning med räddningsdräkter
bottom of page