top of page

Handhavande av snabba fartyg

En fyra dagar lång utbildning för dig som vill lära dig köra snabba motorbåtar och ribbåtar. Snabba fartyg kursen ger dig behörighet att vara befälhavare och styrman på fartyg som kan gå 35 knop eller mer i yrkesmässig trafik. Korrekt namn på kursen är Handhavande av snabba fartyg men i dagligt tal kallas den oftast för snabba fartyg eller HSF. Kursen i snabba fartyg omfattar körteknik med planande båtar, högfartsnavigation inklusive praktisk övning i dagsljus och mörker samt ansvar, attityd, omdöme och säkerhet. 

Inträdeskrav:

Fartygsbefäl klass VIII samt giltigt läkarintyg för sjöpersonal.

 

Kommande kurser:

Du hittar alla datum för kommande kurser

och anmäler dig på vår bokningssida.

 

Priser: 

12 000 kr plus moms (15 000 kr inkl moms)

I priset ingår kurslitteratur och examination.

Ribbåt i Stockholm
bottom of page