top of page

Handhavande av snabba fartyg

En tre dagar lång utbildning för dig som vill lära dig köra snabba motorbåtar och ribbåtar. Snabba fartyg kursen ger dig behörighet att vara befälhavare och styrman på fartyg som kan gå 35 knop eller mer i yrkesmässig trafik. Korrekt namn på kursen är Handhavande av snabba fartyg men i dagligt tal kallas den oftast för snabba fartyg eller HSF. Kursen i snabba fartyg omfattar körteknik med planande båtar, högfartsnavigation inklusive praktisk övning i dagsljus och mörker samt ansvar, attityd, omdöme och säkerhet.

Vem behöver gå kursen Handhavande av snabba fartyg?

Handhavande av snabba fartyg är en kurs för dig som vill utöka din Fartygsbefäl klass 8 och vara befälhavare eller styrman på ett fartyg som kan gå i 35 knop eller mer i yrkesmässig trafik.

Förkunskaper:

Fartygsbefäl klass VIII samt giltigt läkarintyg för sjöpersonal. Läkarintyget får inte vara äldre än 2 år.

Kommande kurser:

Du hittar alla datum för kommande kurser

och anmäler dig på vår bokningssida.

Priser: 

12 000 kr plus moms (15 000 kr inkl moms)

I priset ingår kurslitteratur och examination.

Ribbåt i Stockholm
bottom of page