top of page

Vår YouTube - kanal

Vi har en kanal på YouTube där du hittar många av våra föreläsningar. Vi fyller kontinuerligt på med nytt material.

Föreläsningarna är öppna för alla men fungerar främst som distansstudier av de teoretiska momenten.

Hör gärna av dig med alla form av feedback på innehållet.

Vi vill tacka följande leverantörer och tillverkare som bidragit med utbildningsmaterial

och på så sätt berikat våra föreläsningar.

CM Hammar

Pains Wessex

Vi vill också rekommendera Agne Paulsson egna YouTube kanal för all form av undervisning inom sjukvård och första hjälpen. Agna Paulsson har dryga 120 grymma föreläsningar upplagda som handlar om människokroppen.

Våra föreläsningar på YouTube

Basic Safety - Brandskydd teori - Del 1/8 Förebyggande brandförsvar

Basic Safety - Brandskydd teori - Del 2/8 Brandlarm

Basic Safety - Brandskydd teori - Del 3/8 Släckmetoder

Basic Safety - Brandskydd teori - Del 4/8 Släckmedel och släckteknik

Basic Safety - Brandskydd teori - Del 5/8 Brandgasventilation

Basic Safety - Brandskydd teori - Del 6/8 Kemskydd

Basic safety - Brandskydd teori - Del  7/8 Andningsskydd

Basic Safety - Brandskydd teori - Del 8/8 Sökteknik rökdykning

Basic Safety - Brandskydd teori - Fartyg del 1/4 - Inbyggt brandskydd

Basic safety - Överlevnadsteknik

bottom of page