top of page

Grundläggande Brandskyddsutbildning 

Brandskyddsutbildningen är en grundkurs i hur du förebygger bränders uppkomst och vilka första åtgärderna som du ska vidta om en brand uppstår. Vi går igenom vad som krävs för att brand ska uppstå och hur vi kan använda den kunskapen för att förebygga så en brand inte uppstår. I brandskyddsutbildning får du också prova att släcka med en handbrandsläckare samt använda brandfilt mot brand i kläder.

 

Vi kan också skräddarsy en brandskyddsutbildning just efter er arbetsplats, era behov och önskemål.

Vem behöver gå kursen Grundläggande brandskydd?

Kunskaperna är väldigt allmänna och generella vilket gör att brandskyddsutbildningen lämpar sig för medarbetare på alla arbetsplatser så väl som för privata grupper och organisationer.

Omfattning:

Under kursen går vi bland annat igenom;

Vad krävs för att brand skall uppstå? - Brandrisker och de vanligaste orsakerna till bränder - Brännbarhetsområde - Relativ energi - Lagen om skydd mot olyckor - Systematiskt brandskyddsarbete - Olika brandlarm - Mänskliga reaktioner vid brandlarm - Olika typer av handbrandsläckar - Praktiska övningar - Teoriprov (endast för kursintyg)

Kursen ska genomföras på 3 x 60 minuter.

Kursen ges på svenska eller engelska.

Förkunskaper:

Inga förkunskaper krävs

Kommande kurser:

Nästa kurs planeras tillsammans med dig.

Pris:

Mot offert

Praktik med handbrandsläckare
bottom of page