top of page

Grundläggande Brandskyddsutbildning 

Brandskyddsutbildningen är en grundkurs i hur du förebygger bränders uppkomst och vilka första åtgärderna som du ska vidta om en brand uppstår. Vi går igenom vad som krävs för att brand ska uppstå och hur vi kan använda den kunskapen för att förebygga så en brand inte uppstår. I brandskyddsutbildning får du också prova att släcka med en handbrandsläckare samt använda brandfilt mot brand i kläder. Kunskaperna är väldigt allmänna och generella vilket gör att brandskyddsutbildningen lämpar sig för medarbetare på alla arbetsplatser så väl som för privata grupper och organisationer. Vi kan också skräddarsy en brandskyddsutbildning just efter er arbetsplats, era behov och önskemål.

 

Under kursen går vi bland annat igenom;

Vad krävs för att brand skall uppstå?

Brandrisker och de vanligaste orsakerna till bränder

Brännbarhetsområde

Relativ energi

Lagen om skydd mot olyckor

Systematiskt brandskyddsarbete

Olika brandlarm

Mänskliga reaktioner vid brandlarm

Olika typer av handbrandsläckar

Praktiska övningar

Teoriprov (endast för kursintyg)
 

Kommande kurser
Nästa kurs planeras tillsammans med dig.

 

Omfattning

3 x 60 minuter.

Kursen ges på svenska eller engelska.

 

Kursintyg

Efter genomförd kurs med godkänt teoriprov erhålls ett kursintyg.

Pris:

Mot offert
 

Praktik med handbrandsläckare
bottom of page