top of page

Fallskyddsutbildning

Fall från höga höjder utgör en påtaglig risk på svenska arbetsplatser idag. För att bekämpa denna risk och minimera olycksfall erbjuder vår specialanpassade fallskyddsutbildning en effektiv lösning.

Skräddarsydd Utbildning för Högsta Säkerhetsnivå


Vår fallskyddsutbildning är skräddarsydd för att utrusta deltagare med de nödvändiga färdigheterna för att planera och genomföra arbete på hög höjd med högsta möjliga säkerhetsnivå. Fokus ligger särskilt på att hantera fallrisker vid arbete på två meter eller högre. Genom praktiska övningar får deltagarna testa olika typer av personlig fallskyddsutrustning och förstå deras funktion på ett intuitivt sätt.

Anpassad utbildning för ert behov


Vi anpassar fallskyddsutbildningen efter ditt företags specifika behov för att säkerställa relevans och praktisk tillämpning. Våra erfarna instruktörer kan leverera kursen antingen i våra lokaler eller på plats hos er, vilket ger flexibilitet och anpassning efter ert schema.

Investera i fallskyddsutibildning för en tryggare arbetsmiljö


Genom att investera i fallskyddsutbildning rustar du ditt team med de kunskaper och färdigheter som krävs för att skapa en säkrare arbetsmiljö vid arbete på hög höjd. Vi är dedikerade till att främja säkerheten och välbefinnandet för alla som arbetar under förhållanden där fallrisker utgör en väsentlig faktor. Ta steget mot en tryggare arbetsplats idag.

Vem behöver fallskyddsutbildning?

Alla som ska jobba på en höjd högre än 2 meter.

Att arbeta på hög höjd, speciellt när det överskrider 2 meter över marken, kräver inte bara mod och skicklighet utan också en djupgående förståelse för säkerhetsaspekterna kopplade till detta arbete. Fall från hög höjd utgör en av de mest påtagliga farorna på arbetsplatser i Sverige, och det är därför avgörande att alla som är involverade eller planerar att börja arbeta på dessa höjder genomgår en grundlig fallskyddsutbildning.

Vår fallskyddsutbildning sträcker sig bortom det grundläggande behovet av att vara säkrad vid arbete på hög höjd. Vi fokuserar på att ge deltagarna en omfattande förståelse för riskerna förknippade med sådana arbetsuppgifter och hur man proaktivt kan minimera dem. Genom teoretiska och praktiska övningar lär sig deltagarna inte bara att använda olika typer av fallskyddsutrustning utan också att identifiera potentiella faror och agera i enlighet med de högsta säkerhetsstandarderna.

Vår strävan är att göra fallskyddsutbildningen mer än bara en kravuppfyllnad; vi vill att det ska vara en investering i den övergripande arbetsmiljön och individuell säkerhet. Oavsett om du är en erfaren yrkesperson som regelbundet arbetar på hög höjd eller om du är ny inom detta område, kommer vår kurs att skräddarsys för att passa dina specifika behov och erfarenhetsnivå.

Omfattning

Under kursen går vi bland annat igenom;

Förebyggande åtgärder inkl arbetsplanering och räddningsplan - Risker med fall och ras inkl riskbedömningar - Egen kontroll och tillsyn - Introduktion till fallskydd - Genomgång av fallskyddsutrustning - Skötsel, förvaring och underhåll av fallskyddsutrustning - Provar olika typer av fallskyddsutrustning - Dynamiska krafter vid ett ras - Lagar, föreskrifter och normer för fallskydd och fallskyddsutrustning

Kursen ska genomföras på 7 x 60 minuter.

Kursen ges på svenska eller engelska.

Förkunskaper som krävs för vår fallskyddsutbildning

Vår fallskyddsutbildning är utformad för att vara tillgänglig och givande för alla, oavsett tidigare erfarenhet eller expertis inom området. Om du är en nybörjare inom arbete på hög höjd eller en erfaren yrkesperson som söker uppdatera dina kunskaper, är du välkommen att delta.

 

Vi tror starkt på att varje individ, oavsett tidigare erfarenhet, kan dra nytta av att förstå de unika utmaningar som arbete på hög höjd innebär och lära sig de effektiva strategier som krävs för att säkerställa en säker arbetsmiljö.

Fallskyddsutbildning | Basicsafety

Kommande kurser Fallskydd:

Nästa kurs planeras tillsammans med dig.

Pris:

3995 kr plus moms.

bottom of page