top of page

Utbildning och behörighet för dig som är befälhavare på fiskefartyg

Uppdaterat: 10 dec. 2020

En text som förklarar vilken utbildning och behörighet en befälhavare på ett svenskt fiskefartyg i storlek 0-50 meter ska ha.

Att vara befälhavare på ett fartyg i yrkesmässig trafik kräver minst utbildning i Fartygsbefäl klass 8 som tidigare bland annat kallades för Skepparexamen eller Skeppare B. Det korrekta benämningen är att skriva 8 med romerska siffror, alltså Fartygsbefäl klass VIII. Vi kommer dock oftast skriva åtta med en siffra. Med Fartygsbefäl klass 8 utbildning får du köra lastfartyg och passagerarfartyg i inre fart men med enbart utbildningen så får du tyvärr inte vara befälhavare på så värst stora båtar.


Yrkesfiskare får framföra fiskefartyg med en längd upp till 12 meter med Fartygsbefäl klass VIII utbildning och dessutom i närfart. Närfart är ett fartområde som begränsas av en linje från södra spetsen i Norge, Lindesnäs, och rakt söderut till Hanstholmen i Danmark. Allt vatten öster om nämnda linje inklusive hela Östersjön räknas som närfart. Du kan läsa mer om fartområden på Transportstyrelsen hemsida.

Praktisk övning under säkerhetskurs för yrkesfiskare.


Certifikat för säkerhetskurs på fiskefartyg är ett krav för alla i besättningen på fiskefartyg från 5 meter och uppåt.


Certifikatet söks hos Transportstyrelsen efter genomförd säkerhetskurs.

Så, vilka fiskefartyg får jag vara befälhavare på med Fartygsbefäl klass 8?

Svaret hittar vi i en föreskrift från Transportstyrelsen som behandlar bemanning av mindre yrkesfartyg. För fartyg som används i yrkesmässig fiske med en längd mindre än 6 meter krävs ingen formell utbildning för att vara befälhavare. Dock krävs det att du har certifikat för säkerhetskurs för yrkesfiskare om din båt är 5 meter eller längre,


Bemanning av fiskefartyg med en längd av minst 6 meter och högst 12 meter.

För fiskefartyg med en längd av minst 6 meter och högst 12 meter ska befälhavaren ha utbildning i Fartygsbefäl klass 8 för att få framföra fartyget i både inre fart och närfart.

Det räcker med att du har ett kursintyg vilket du får efter godkänd tenta i Fartygsbefäl klass VIII.


Bemanning av fiskefartyg med en längd av minst 12 meter och högst 24 meter.

För fiskefartyg i denna storlek krävs det att befälhavaren har behörighet klass VIII. För att få ut en behörigheten klass VIII måste du ha sjötid samt utbildning i Fartygsbefäl klass 8. Det är Transportstyrelsen som utfärdar behörigheter. När du ansöker om din behörighet får din utbildning i Fartygsbefäl klass VIII inte vara äldre än 5 år. Kravet på behörighet klass VIII gäller oavsett om du framför fiskefartyget i inre fart eller närfart. Förutom behörighet klass VIII måste befälhavaren ha genomfört utbildningen "Specialbehörighet för befälhavare på fiskefartyg över 12 meter"


Fiskefartyg med en längd över 24 meter men under 50 meter.

Den 15 november 2019 ändrades reglerna för dessa fartyg i och med en ändringsföreskrift från Transportstyrelsen. För fiskefartyg med en längd över 24 meter utfärdar Transportstyrelsen numera bemanningsbeslut i varje enskilt fall. Transportstyrelsen uppger att kravet på Befälhavaren inte har höjts utan tidigare krav på behörighet kan fortfarande ses som en riktlinje. Det innebär att befälhavaren på ett fiskefartyg över 24 meter men under 50 meter måste ha klass VIII behörighet i inre fart och klass VII behörighet i närfart. Den korrekta bemanning av hela fartyget framgår dock av respektive fiskefartygs bemanningsbeslut.


Befälhavare på fiskefartyg över 24 meter måste även ha genomfört utbildningen "Specialbehörighet för befälhavare på fiskefartyg med en längd över 12 meter"

Alla som tjänstgör ombord på ett fiskefartyg ska ha certifikat för säkerhetskurs för fiskare.

Om du tjänstgör på ett fiskefartyg med en längd om minst fem meter ska du ha ett certifikat för säkerhetskurs på fiskefartyg. Certifikat söker du hos Transportsyrelsen efter att du gått en kurs i säkerhet för fiskare. Efter utbildningen har du fem år på dig att ta ut certifikatet hos Transportstyrelsen. Certifikatet är giltigt i fem år.


Har du feedback på innehållet i denna text eller har frågor om utbildningar är du välkommen att kontakta oss på info@basicsafety.se. Tack för att du tog dig tid!


1 151 visningar0 kommentarer

Comentários


bottom of page