top of page

Allt om visuella signaler enligt SOLAS konventionen

Uppdaterat: 16 jan. 2021

Kapitel tre i den internationella konventionen om säkerhet till sjöss, SOLAS - Safety Of Life At Sea, föreskriver vilken säkerhetsutrustning som ska finnas ombord på ett fartyg. I tidigare artiklar har vi skrivit om livbojar, räddningsvästar och räddningsdräkter. Nu har turen kommit till visuella signaler som vi i dagligt tal kallar nödraketer, nödbloss och röksignaler.


Artikeln riktar sig i första hand till dig som läser grundkurs i Basic safety eller grundkurs i Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar enligt STCW Manila. Givetvis är alla intresserade välkomna att ta del av innehållet. Visuella signaler såsom röksignaler, nödbloss och nödraketer ingår som föreskriven utrustningen i alla livflottar och livbåtar. Därmed är artikeln lämplig att läsa även för dig som studerar kursen Fartygsbefäl klass VIII samt Säkerhetskurs för yrkesfiskare.


Nödraket

Nödraket är en nödsignal som skickar iväg ett starkt lysande rött sken på himlen. När nödraketen skjuts iväg vertikalt är kravet att ljuset ska nå en höjd av minst 300 meter. Det starka skenet som lyser med 30 000 Candela måste lysa i minst 40 sekunder. På nödraketen ska det finnas en instruktion för hur nödraketen avfyras. Nödraketen skjuts iväg med ordentlig kraft. Se till så du håller i röret ordentligt när du avfyrar raketen.


Nödbloss

Nödbloss är en nödsignal som du håller i handen. Nödsignalen lyser med ett rött sken med en ljusstyrka av 15 000 Candela. Kravet är att nödblosset ska lysa i minst 60 sekunder. Nödblosset ska fortsätta att brinna efter att ha varit nedsänkt 100 mm under vattenytan i 10 sekunder. På nödblosset ska det finnas en instruktion över hur du tänder nödblosset. Nödblosset blir riktigt varmt och du får lätt brännskador om du håller nödblosset fel. Nödblosset flyter inte om du tappar eller kastar det i vattnet.

Övning med nödbloss.

Nödbloss ska brinna i minst 60 sekunder och med en ljusstyrka på i snitt

15 000 Candela. Ljuset är så starkt att du inte ska titta på ljuset. Då riskerar du att skada dina ögon.


Röksignal

Röksignalen avger en kraftig orange rök i minst 3 minuter. Röken är tät och irriterar både andningsvägar och ögonen. Se till att kasta röksignalen på läsidan av livflotten/livbåten så att röken inte kommer in i räddningsfarkosten. Röksignalen flyter i vattnet och får inte avge några flammor. Röksignalen ska precis som nödblosset klara att sänkas ner 100 mm under vattenytan i 10 sekunder och därefter fortsätta att avge rök. På röksignalen ska det finnas en instruktion över hur du tänder röksignalen. Röksignalen blir ganska varm så se till att inte hålla i burken utan kasta den i vattnet när röksignalen börjar avge en kraftig rök.


ISBN: 978-92-801-1654-0


Tack för att du tog dig tid!Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page