top of page

Allt om livbojar enligt SOLAS konventionen

Uppdaterat: 16 jan. 2021

Här kommer tredje artikeln om "personal life-saving appliances" i SOLAS konventionen. Artikeln handlar om vilka krav som ställs på en livboj för att livbojen ska vara godkänd att användas som en säkerhetsdetalj på ett fartyg. Livbojen räknas som "personal life-saving appliance" tillsammans med räddningsvästar och räddningsdräkter som tidigare artiklar har handlat om.


Artikeln är skriven för dig som studerar basic safety grundkurs eller basic safety refresher och läser teorin på distans innan det är dags att göra praktiken hos oss. Givetvis är alla välkomna att läsa artikeln. Lämna gärna feedback på innehållet i kommentarsfältet nedan.

Livbojar på fartyg ska placeras på fartygets båda sidor på alla öppna däck. Minst en livboj ska placeras i aktern på fartyget. Alla livbojar ska vara så placerade att de snabbt kan användas och får inte vara permanent monterade på något vis. Minst hälften av alla livbojar ska vara utrustade med ett ljus som tänds automatisk. Två av dessa livbojar ska placeras på fartygets bryggvingar och dessa ska dessutom förses med röksignal. Varje livboj ombord ska vara märkt med fartygets namn och hemmahamn i svarta romerska versaler.


För att livbojen ska uppfylla kraven på en godkänd livboj skall följande vara uppfyllt.

  1. Max 800 mm som ytterdiameter och minst 400 mm som innerdiameter.

  2. Konstruerad av flytande material.

  3. Vara kapabel att hålla 14,5 kg järn flytande i färskvatten i minst 24 timmar.

  4. Väga minst 2,5 kg

  5. Får inte skadas efter att varit helt omsluten av brand i 2 sekunder.

  6. Klara ett fall på minst 30 meter

  7. Vara utrustad med en "grab-line" med en diameter av minst 9,5 mm. Linan ska vara fäst i livbojen i fyra punkter så linan formar sig i fyra lika stora loopar.

Livbojsljusen ska vara av vitt sken och antingen lysa med fast sken eller blinka. Batteriet ska klara att hålla ljuset på livbojen blinkande i minst 2 timmar. Livbojar som utrustas med röksignaler ska avge en tydlig och tät rök i minst 15 minuter. Om röksignalen av någon anledning sänks helt under vattenytan ska den klara att avge rök i minst 10 sekunder. Röksignalen ska vara utrustad med en "quick-release" som automatiskt frigör och aktiverar både röksignal och livbojsljus.


Det vara allt för den här gången.

Tack för att du tog dig tid!


Commentaires


bottom of page