top of page

Första hjälpen med Hjärt- och Lungräddning för elarbetare

Då en olycka har inträffat är det första omhändertagandet väldigt viktigt och avgörande för eventuella framtida men. Med vår kurs i första hjälpen vid elolyckor får du ovärderlig kunskap i det första akuta omhändertagandet innan ambulanspersonalen anländer. Vi går igenom grunderna för första hjälpen inklusive övar hjärt- och lungräddning på dockor. Kursen ger dig också kunskaper i åtgärder vid just elolyckor med omhändertagande av brännskador och andra skador som kan förväntas vid olycka på grund av elektricitet..
 

Kommande kurser:
Nästa kurs planeras tillsammans med dig.

 

Omfattning:

3 x 60 minuter.

Kursen ges på svenska eller engelska.

Pris:
8000 kr plus moms för 1-12 deltagare.
Tillägg för resor, logi och utbildningslokal kan tillkomma.

Utbildning i första hjälpen
bottom of page