Fortbildningskurs i avancerad brandbekämpning - Advanced Fire Fighting refresh

Fortbildningskursen i Advanced Fire Fighting genomförs på två dagar i våra lokaler och uppfyller kraven i STCW Manila. Efter genomförd kurs kan du söka certifikat hos Transportstyrelsen. Kursen omfattar dels en teoridel och dels praktiska insats- och ledningsövningar. Det är samma moment som i grundkursen men fortbildningskursen genomförs på kortare tid. 

 

Vem behöver gå kursen Advanced Fire Fighting fortbildning?

.Du som jobbar till sjöss och har en uppgift att leda brandbekämpning ombord måste ha ett certifikat för avancerad brandbekämpning. Exempel på sådan befattning är brandchef, gruppchef, rökdykledare med flera. För att kunna förnya ditt certifikat behöver du gå en fortbildningskurs i Advanced Fire Fighting.

Förkunskaper:

Certifikat i avancerad brandbekämpning.

 

Kommande kurser:

23-24 mar 2021 - Stockholm

27-28 april 2021 - Stockholm

18-19 maj 2021 - Stockholm

8-9 juni 2021 - Stockholm

22-23 juni 2021 - Stockholm

17-18 juni 2021 - Stockholm

6-7 juli 2021 - Stockholm

7-8 sep 2021 - Stockholm

5-6 okt 2021 - Stockholm

2-3 nov 2021 - Stockholm

7-8 dec 2021 - Stockholm

11-12 jan 2022 - Stockholm

Kurserna genomförs i vår stora lokal på Jungfrusunds Marina, Bryggavägen 133, Ekerö

samt på Rosersbergs brandövningsfält. 

Om du inte vill köra egen bil så avgår en gemensam transport från Stockholms centralstation respektive kursdag. Upphämtning sker kl 0800 respektive dag.

Pris:

Fortbildningskurs inkl litteratur, lunch, fika - 6800 plus moms.

(8500 kr inklusive moms.)

 Basic safety

Godkänd arrangör av säkerhetsutbildningar med 13 års erfarenhet

  • Linkedin
  • Facebook
  • Instagram

©2021 by basicsafety.se