top of page

Skepparexamen och säkerhetskurser 
för nationell sjöfart

Du som arbetar på och med mindre fartyg som inte omfattas av internationella konventioner omfattas istället av nationella regler som beslutas av Transportstyrelsen. Kraven återfinns i olika föreskrifter från Transportstyrelsen. Att reglerna efterföljs kontrolleras av Kustbevakningen.  

Vi erbjuder alla kurser du behöver för att arbeta på mindre fartyg i nationell sjöfart. 

Både för dig som är eller ska bli befälhavare liksom du som ska jobba i andra befattningar ombord. 

Vi erbjuder också kostnadsfri rådgivning om du är osäker på vad som gäller för just dig, ditt fartyg och verksamhet. 

Varmt välkommen till oss! 

Två små fiskefartyg

Säkerhetskurs för yrkesfiskare

Du som är yrkesfiskare behöver gå en säkerhetskurs för fiskare vart femte år. Vi erbjuder dessa utbildningar på plats hos er eller hos oss i Stockholm. Behöver du utbildning i rökdykning genomför vi detta på vårt övningsfält i Stockholm.

Högfartsnavigering

Fartygsbefäl klass 8

Kursen för dig som ska jobba som befälhavare på mindre fartyg i kommersiell trafik.

Kursen omfattar bland annat bryggtjänst, säkerhet, miljö, fartygsteknik, nödåtgärder och rättskunskap.

Maskinbefäl klass 8

Maskinbefäl klass VIII är en grundläggande utbildning i hur en modern bensin- och dieselmotor fungerar. Utbildningen omfattar även grundläggande el samt övriga system ombord såsom framdrivning, värme, pumpar, med mera. 

Maskinbefäl klass åtta
Utbildning i Medical care

Basic safety för
fartyg i inre fart

På fartyg i inre fart med begränsat passagerarantal skall all personal ha genomfört en utbildning i grundläggande säkerhet, Basic safety, som minst motsvarar övning med den utrustning som finns ombord.  

Specialbehörighet för befälhavare på fiskefartyg

Befälhavare på fiskefartyg med en längd om minst 12 meter måste inneha certifikat för specialbehörighet. Certifikatet utfärdas av Transportstyrelsen efter att du genomfört en teoretisk utbildning. 

Kurs i snabba fartyg.png

Handhavande av
snabba fartyg

Kursen för dig som ska jobba på fartyg som kan gå 35 knop eller mer.  Krävs bland annat för att jobba som besättning på ribbåt och andra snabba fartyg i yrkesmässig trafik.

Specialbehörighet för befälhavare på fiskefartyg längre än 12 meter
bottom of page