©2019 by Navigation & Skeppsteknik

Basic Safety - fortbildning

Fortbildningskurs i Basic Safety Training genomförs på två dagar. En dag i lektionssal och en dag på brandövningsfält. Innehållet i fortbildningskursen är detsamma som i grundkursen. Dagen i lektionssal ägnar vi  åt de praktiska momenten såsom hjärt- och lungräddning samt överlevnadsteknik vilket innebär praktiska övningar med räddningsdräkter, räddninsgvästar och livflotte. Efter genomförd fortbildningskurs kan du söka certifikat hos Transportstyrelsen. Kostnaden för certifikatet ingår inte i kursavgiften. Du måste söka ditt certifikat inom ett år efter att du avslutat fortbildningskursen i Basic Safety Training. 
 

Vem behöver gå fortbildningskurs i Basic safety?

Du som har ett certifikat i grundläggande säkerhet som snart löper ut måste förnya ditt certifikat genom att gå en fortbildningskurs och därefter söka nytt certifikat hos Transportstyrelsen.

Förkunskapskrav 

För att få genomföra Basic safety fortbildningskurs är genomförd grundkurs i Basic safety, 3 månader sjötid samt ett giltigt läkarintyg krav.


Kommande kurser:.
28-29 nov 2019 Skeppsholmen, Stockholm

29-30 jan 2020 Skeppsholmen, Stockholm.

17-18 feb 2020 Skeppsholmen, Stockholm

4-5 mar 2020 Skeppsholmen, Stockholm

20-21 april 2020 Skeppsholmen, Stockholm

18-19 maj Skeppsholmen, Stockholm

15-16 juni Jungfrusund, Ekerö, Stockholm

17-18 aug Jungfrusund, Ekerö, Stockholm

Priser:
Enbart kurs 6800 kr plus moms.
Logi 2 nätter inkl frukost från 1200 kr plus moms.