top of page

Är jag behörig att gå Basic safety refresher enligt STCW Manila?

Uppdaterat: 22 okt.

Behöver du ett nytt basic safety certifikat enligt STCW Manila? För att få jobba till sjöss krävs att alla har genomfört basic safety training enligt International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, STCW. Sedan revidering av STCW i Manila måste certifikaten förnyas vart femte år och för detta krävs att du genomför en basic safety refresher.


Vi genomför grundkurser i basic safety såväl som basic safety refresher. För att du ska få genomföra en grundkurs krävs endast att du har ett giltigt läkarintyg för sjöpersonal som inte är äldre än två år.

Efter en grundkurs i basic safety kan du söka certifikat hos Transportstyrelsen. Du har fem år på dig att söka certifikat efter att du slutfört en grundkurs. Ditt certifikat har sedan en giltighet på fem år.


För att förnya ditt certifikat efter fem år krävs att du går en basic safety refresher. För att få gå en en sådan kurs krävs att du har ett svenskt certifikat i grundläggande säkerhet sedan tidigare. Certifikatet behöver inte vara giltigt när du påbörjar fortbildningskurser. Dessutom ska du ha tjänstgjort minst tre månader, i en för certifikatet relevant befattning, under certifikatets giltighetstid. Om ovanstående inte är uppfyllt måste du gå en ny grundkurs. Efter att du genomfört en basic safety refresh har du ett år på dig att söka certifikat hos Transportstyrelsen. Ditt nya certifikat har en giltighetstid på fem år. Om du missar att söka ut certifikat inom ett år efter att du genomfört basic safety refresh så måste du gå en ny basic safety refresher.


Vi hjälper gärna till med eventuella frågor kring detta. Kontakta oss i så fall på info@basicsafety.se eller telefon 08-715 11 75.


1 087 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page