08-715 11 75

info@basicsafety.se

©2019 by Navigation & Skeppsteknik

Våra kurser

Basic Safety - Grundkurs

Grundkursen genomförs på fem dagar. Efter genomförd kurs kan du söka certifikat hos Transportstyrelsen. Du behöver inga förkunskaper förutom ett giltigt hälsointyg för sjöpersonal.

Alla som jobbar till sjöss ska ha genomfört en grundläggande säkerhetsutbildning, Basic safety enligt STCW Manila. 

Basic Safety refresh

Refreshkursen genomförs på två dagar. En dag i lektionssal och en dag på brandövningsfält. Förkunskaper är genomförd grundkurs i Basic safety, 3 månader sjötid samt ett giltigt hälsointyg. Efter genomförd refreshkurs kan du söka certifikat hos Transportstyrelsen. Vår fortbildningskurs i Basic safety följer givetvis kursplan i STCW Manila.

Fartygsbefäl klass VIII

Fartygsbefäl klass 8 är en utbildning för dig som vill köra yrkesmässig trafik med mindre fartyg i skärgården eller kustnära. Fartygsbefäl klass 8 ersätter det som tidigare kallades för Skepparexamen. Vår kurs genomförs på sex dagar i Stockholm och Malmö.

Handhavande av snabba fartyg

En fyra dagar lång utbildning för dig som vill lära dig köra snabba motorbåtar och ribbåtar. Snabba fartyg kursen ger dig behörighet att vara befälhavare och styrman på fartyg som kan gå 35 knop eller mer i yrkesmässig trafik. Korrekt namn på kursen är Handhavande av snabba fartyg men i dagligt tal kallas den oftast för snabba fartyg eller HSF.

Medical Care

På fartyg som har längre än 2 timmar till anlöpbar hamn krävs att den som är sjukvårdsansvarig ombord har ett giltigt certifikat utfärdat av transportstyrelsen. Efter genomförd godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis och kursdeltagaren söker själv certifikat från transportstyrelsen via deras hemsida. Efter 5 år måste certifikatet förnyas genom fortbildning.

Brandfarliga heta arbeten 

För att få utföra ett brandfarligt arbete på tillfällig arbetsplats skall du inneha kunskap om vilka risker som detta arbete medför.

Försäkringsbolagens föreskrifter kräver att alla inblandade i ett brandfarligt arbete skall ha utbildningen för att minimera brandriskerna. Våra kurser genomförs i Stockholm eller på pats hos er. Kurslitteraturen går att få på olika språk.

Första hjälpen med Hjärt- och lungräddning

På en arbetsplats skall det enligt Arbetsmiljöverkets krav finnas tillräckligt många utbildade för att kunna ge första hjälpen. Detta i kombination med att allt fler arbetsplatser blir utrustade med defibrilatorer gör att en kurs i första hjälpen och hjärt- och lungräddning är mycket väl investerad tid.

Maskinbefäl klass VIII

Maskinbefäl klass VIII är en grundläggande utbildning i hur en modern bensin- och dieselmotor fungerar. Utbildningen omfattar även grundläggande el samt övriga system ombord såsom framdrivning, värme, pumpar, med mera. 

Med Maskinbefäl klass 8 kan du vara teknisk chef ombord på fartyg med mera än 550 hk i inre fart. Exempelvis RIB med dubbla utombordare, bogserbåtar eller andra liknande fartyg. 

I närfart krävs maskinbefäl klass åtta redan vid 100 hk.

Säkerhetskurs för fiskare

Du som är yrkesfiskare behöver gå en säkerhetskurs för fiskare vart femte år. Vi erbjuder dessa utbildningar på plats hos er eller hos oss i Stockholm. Fiskesäkerhetskursen utan rökdykning omfattar första hjälpen och hjärt- och lungräddning, grundläggande brandskydd, överlevnadsteknik, stabilitet, med mera. Om du inte har utrustning för rökdykning ombord behöver du inte genomföra detta momentet.

Behöver du utbildning i rökdykning genomför vi detta på vårt övningsfält i Stockholm.

För fartyg i inre fart med begränsat passagerarantal skall all personal ha genomfört en utbildning i grundläggande säkerhet, Basic safety, som minst motsvarar utbildning och övning med den utrustning som finns ombord. Utbildningen genomförs under en dag där både teori och praktiska övningar varvas. Efter genomförd utbildning erhåller varje deltagare ett kursintyg. Rökdykning ingår ej i kursen. Kursen genomförs hos oss eller på ert fartyg.

Basic safety - Inre fart

Första hjälpen för elektriker

Första hjälpen för elarbetare

Kurs i första hjälpen inklusive åtgärder vid olyckor på grund av elektricitet. Vi går igenom vanliga scenarion och gör praktiska övningar. Hjärt- och lungräddning ingår givetvis samt omhändertagande av person som utsatts för elektricitet.

Föreståndare för brandfarlig vara

Detta är en kurs för dig som ska vara ansvarig för brandfarliga varor i till exempel ett varuhus eller bensinmack. Under kursen får du bland annat lära dig hantera risker, ansvar, tillsyn och åtgärder vid brand.

Kontakta oss

08-715 11 75

Om oss

Våra kurser genomförs av ett antal väl meriterade instruktörer med erfarenhet från Räddningstjänsten och Försvarsmakten.


Navigation & Skeppsteknik startades 2003 för att hjälpa utbildningsanordnare med olika navigation och skeppstekniska kurser. 2007 blev skolans kvalitetssystem godkänt av Sjöfartsverket och samma år genomfördes första kursen "Handhavande av snabba fartyg" samt "Basic safety" enligt STCW-koden.

Ingenting att boka just nu