top of page

Våra kurser

Välkommen till oss på Basic safety!  Vi ger kurser i grundläggande säkerhet för en rad olika yrken och branscher. Vi har utbildat i säkerhet sedan 2008 och är en pålitlig partner när det gäller utbildning. Vi har startgaranti på alla våra kurser vilket innebär att om du anmäler dig till en kurs så kan du med 100% säkerhet räkna med att den kommer genomföras. Välkommen!

DSC_8099.JPG

Advanced Fire Fighting
grund- och fortbildningskurs

Grundkursen genomförs på två dagar och fortbildningskursen genomförs på en dag plus distansstudier som du läser på egen hand. Efter genomförd kurs kan du söka certifikat hos Transportstyrelsen. Kurserna uppfyller kraven i STCW Manila.

Övning med räddnnsgdräkter

Basic Safety
grund- och fortbildningskurs

Grundkursen genomförs på fem dagar  medan Refreshkursen genomförs på två dagar. Båda kurserna uppfyller kraven enligt STCW Manila. Efter genomförd kurs kan du söka certifikat hos Transportstyrelsen. 

IMG_5597.jpeg

Krishantering 
Crowd- and crisis management

Grundkurs i krishantering för dig som ska jobba på passagerarfartyg och var en del av evakuering av passagerare i händelse av nödsituation ombord. Uppfyller STCW Manila krav. 

Utbildning i Medical care

Medical Care

På fartyg som har längre än 2 timmar till anlöpbar hamn krävs att den som är sjukvårdsansvarig ombord har ett giltigt certifikat utfärdat av transportstyrelsen. Efter genomförd godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis och kursdeltagaren söker själv certifikat från transportstyrelsen via deras hemsida. 

Brandfarliga heta arbeten

Brandfarliga heta arbeten 

För att få utföra ett brandfarligt arbete på tillfällig arbetsplats skall du inneha kunskap om vilka risker som detta arbete medför. Våra kurser genomförs i Stockholm eller på pats hos er. Kurslitteraturen går att få på olika språk.

Räddningsfarkoster grundkurs.jpg

Räddningsfarkoster och
beredskapsbåtar

Grund- och fortbildningskurser i räddningsfarkoster och beredskapsbåtar för dig som är eller ska bli chef för en livräddningsfarkost ombord. Kursen genomförs i Stockholm.

Utbildning i första hjälpen

Första hjälpen med Hjärt- och lungräddning

På en arbetsplats skall det enligt Arbetsmiljöverkets krav finnas tillräckligt många utbildade för att kunna ge första hjälpen. Detta i kombination med att allt fler arbetsplatser blir utrustade med defibrilatorer gör att en kurs i första hjälpen och hjärt- och lungräddning är mycket väl investerad tid.

Maskinbefäl klass åtta

Maskinbefäl klass VIII

Maskinbefäl klass VIII är en grundläggande utbildning i hur en modern bensin- och dieselmotor fungerar. Utbildningen omfattar även grundläggande el samt övriga system ombord såsom framdrivning, värme, pumpar, med mera. 

Två små fiskefartyg

Säkerhetskurs för fiskare

Du som är yrkesfiskare behöver gå en säkerhetskurs för fiskare vart femte år. Vi erbjuder dessa utbildningar på plats hos er eller hos oss i Stockholm. Behöver du utbildning i rökdykning genomför vi detta på vårt övningsfält i Stockholm.

Specialbehörighet för befälhavare

Specialbehörighet för fiskare

Befälhavare på fiskefartyg med en längd om minst 12 meter måste inneha certifikat för specialbehörighet. Certifikatet utfärdas av Transportstyrelsen efter att du genomfört en teoretisk utbildning. 

Första hjälpen för elektriker

Första hjälpen för elarbetare

Kurs i första hjälpen inklusive åtgärder vid olyckor på grund av elektricitet. Vi går igenom vanliga scenarion och gör praktiska övningar. Hjärt- och lungräddning ingår givetvis samt omhändertagande av person som utsatts för elektricitet.

Skåp med brandfarliga varor

Föreståndare för brandfarlig vara

Detta är en kurs för dig som ska vara ansvarig för brandfarliga varor i till exempel ett varuhus eller bensinmack. Under kursen får du bland annat lära dig hantera risker, ansvar, tillsyn och åtgärder vid brand.

Utbildning i grundläggande brandskydd

Grundläggande brandskydd

Grundläggande brandskyddsutbildning är en kurs för er som behöver just kunskaper i grundläggande brandskydd. Kursen är 3 timmar lång och omfattar även praktiska moment med handbrandsläckare.

Övning med räddningsdräkter

Basic safety - Inre fart

För fartyg i inre fart med begränsat passagerarantal skall all personal ha genomfört en utbildning i grundläggande säkerhet, Basic safety, som minst motsvarar utbildning och övning med den utrustning som finns ombord. 

bottom of page