top of page

Den hydrostatisk frigöraren kan vara din räddning i nöden!

Uppdaterat: 6 jan. 2021

Om ett fartyg förliser ska livflotten frigöras automatiskt med hjälp av den hydrostatiska frigöraren.

Därför är det synnerligen viktigt att du monterar frigöraren korrekt och också byter till en ny när sista förbrukningsdatum är passerat.


I maj månad 2016 förliste en fiskebåt i Östersjön. Fartyget var utrustad med livflotte och hydrostatisk frigöare men av någon anledning har livflotten inte lyckats frigöras från fartyget utan följde med fartyget ner till botten. Den ensamma fiskaren överlevde ändå förlisningen som tur är.

Källa: Statens Haverikommission slutrapport RS 2017:02. Bild: Richard Kingfelt


Det kan vara flera anledningar till varför livflotten inte frigjordes från fartyget. En möjlig anledning är att den hydrostatiska frigöraren hade gått sönder på grund av att bäst före datum hade passerat. En annan anledning skulle kunna vara att hela livflotten inklusive den hydrostatiska frigöraren var fel monterat på fartyget.


Vilka krav ställer SOLAS på hydrostatiska frigörare?

En hydrostatisk frigörare ska automatiskt frigöra livflotten senast när livflotten når ett djup av maximalt 4 meter. Sjunkutlösningsdonet ska stå emot väder och sjögång och får inte frigöra flotten om en våg skulle skölja över livflotten. Sjunkutlösningsdonet ska vara märkt med sista förbrukningsdag. Förutom dessa krav finns det ett antal krav som rör material, id-märkning, med mera.


Så här ska sjunkutlösningsdonet monteras

Det är väldigt viktigt att livflotte och sjunkutlösningsdon monteras på korrekt sätt. Säkerställ också att livflotte har fri väg till ytan om fartyget skulle sjunka.

Om du vill sjösätta livflotten så frigör du flotten från fartyget genom att öppna ett schakel som kan skymtas längst upp i bilden. Du ser en rostfri metalldel som håller ett rep med en gul plastskydd. Öppna schaklet så frigörs flotten och du kan tillsammans med en kamrat lyfta flotten i sjön.

Livflottar är väldigt tunga. Särskilt om de är utrustade enligt SOLAS A PACK.


Om besättningen inte hinner lyfta flotten över bord innan fartyget sjunker ska den hydrostatiska frigöraren automatiskt klippa av den vita tampen på bilden så att livflotten frigörs. Hydrostatiska frigöraren är den svarta och gula runda "pucken" märkt med VALIDITÉ samt månad och årtal.

Nu är livflotten fri från sin sjösurrning till fartyget och kan börja flyta upp mot ytan samtidigt som fartyget sjunker mot botten. I detta moment dras utlösningslinan ut. Utlösningslinan ser du nederst i bilden. Utlösningslinan ligger inuti livflottens plastcontainer. Ena änden är fäst med en ögla i fartyget vilket tydligt syns på på bilden ovan. Den andra änden är fäst i livflotten.


När hela utlösningslinan är utdragen punkteras gasflaskan i livflotten och flotten blåses upp. Nu ökar flytkraften på flotten väldigt mycket och "den svaga länken" brister och frigör flotten helt från fartyget. Den svaga länken syns mitt i bilden. Den skyddas av en vinröd plastdetalj. Nu är alltså flotten helt fri från fartyget och besättning och passagerare kan ta sig upp i livflotten och invänta räddning.


Det var allt om den hydrostatiska frigöraren. Det är väldigt viktigt att allt är korrekt monterat på fartyget. Ta en extra koll innan du kastar loss nästa gång. Vill du läsa hela haverirapporten som vi hänvisade till inledningsvis så hittar du den på Statens Haverikommissions hemsida, www.havkom.se


Tack för att du tog dig tid!


Källhänvisning:

- Life-Saving Appliances including LSA Code, 2017 Edition, IMO

- Statens Haverikommission slutrapport RS 2017:02


497 visningar1 kommentar

Senaste inlägg

Visa alla

1 Comment


Ni har en felaktig länk i källhänvisningarna. Rätt adress till haverikommissionen är www.havkom.se som ni mycket riktigt skriver i texten - men länken pekar felaktigt på www.havkom.org

Like
bottom of page