top of page

Allt om räddningsdräkter enligt SOLAS konventionen

Uppdaterat: 21 feb. 2021

Detta är del två i en serie artiklar som behandlar delar av det tredje kapitlet i den internationella SOLAS-konventionen. SOLAS är en förkortning för Safety Of Life At Sea och kapitel tre har titeln Life-saving appliances and arrangements. Vi fortsätter i den här artikeln med regel 7 som behandlar livbojar, räddningsvästar och räddningsdräkter. Räddningsvästar enligt regel 7 har vi behandlat i en tidigare artikel.


Artikeln är riktad till dig som läser grundkurs i Basic safety eller Räddningsfarkoster och Beredskapsbåtar enligt STCW konventionen. Vi genomför även fortbildningskurser i Basic safety och fortbildningskurser i Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar där vi övar med räddninsgdräkter som beskrivs i artikeln.


Vad är en räddningsdräkt?

Den internationella konventionen om säkerhet till sjöss - SOLAS skiljer mellan så kallade "immersion suits" och "anti-exposure suite". Vi ska gå igenom skillnaden på dessa dräkter genom att titta i LSA-koden som beskriver vilka krav som respektive dräkt ska uppfylla. LSA är en förkortning för Life-Saving Appliances och utgör en kravspecifikation med detaljerade krav samt hur testning av sådan utrustning ska gå till.


Vi börjar med att titta på kraven på en så kallad "immersion suit". Vi kommer i fortsättningen använda ordet "Räddningsdräkt" i stället för "immersion suit".


En räddningsdräkt ska vara tillverkad i vattentätt material.

Vidare skall en räddningsdräkt uppfylla följande krav.

 1. Kunna packas upp och tas på inom 2 minuter.

 2. Räddningsdräkten ska klara att vara helt omsluten av brand i 2 sekunder.

 3. Täcka hela kroppen förutom ansiktet. Handskarna måste vara permanent fästa vid dräkten.

 4. Dräkten ska vara utformad så att fri luft minimeras i benen.

 5. Vid ett hopp i vattnet från en höjd av minst 4,5 meter får det inte tränga in vatten i dräkten.


Bildtext vänster: En räddningsdräkt med inbyggd räddningsväst (vänstra personen) och en räddningsdräkt som ska bäras med en extern räddningsväst (högra personen). Bildtext till bilden i mitten: Räddningsdräkter och anti-exponerigsdräkter ska tillåta bäraren att ta sig upp i en räddningsfarkost. Bildtext höger: Ett gäng med "sex-timmars-dräkter och räddningsväst redo för att hoppa i havet.


Räddningsdräkten är oftast gjord i neopren men andra material används också. I materialet finns en hel del luft. Innanför dräkten samlas också en hel del luft vilket ger lyftkraft till personen som bär dräkten. Detta är dock inte tillräckligt för att uppfylla kraven på flytbarhet i LSA-koden. Kravet är att dräkten i sig eller tillsammans med en godkänd räddningsväst skall;

 1. Lyfta upp munnen på en utmattad eller medvetslös person minst 120 mm över vattenytan.

 2. Vända en person från en position med ansiktet nedåt till en position med ansiktet uppåt inom 5 sekunder.När du bär en räddningsdräkt med eller utan extern räddningsväst ska det vara möjligt att klättra upp och ner på en vertikal stege med en längd av minst 5 meter, kunna utföra normala åtgärder i samband med fartygets övergivande, klara ett fall av minst 4,5 meter utan att skada dräkten samt att tillåta bäraren av dräkten att simma en kort sträcka och ta sig upp i en räddningsbåt eller livflotte.


Om dräkten även uppfyller kravet på räddningsväst skall dräkten vara utrustad med en lampa som tänds automatiskt när du hamnar i vattnet samt en lina att fästa i en annan person. Slutligen så ska en sådan dräkt vara utrustad med en lyftanordning så att en räddningsenhet kan lyfta upp personen från vattnet till en livbåt eller räddningsbåt.


Räddningsdräkten skyddar dig mot nedkylning.

Det finns två nivåer på skydd mot nedkylning vid användande av en räddningsdräkt. Man pratar om "en-timmes-dräkt" och "sex-timmars-dräkt". Skillnaden är vilket skydd mot nedkylning som dräkten ger. Med en "en-timmes-dräkt" ska du kunna ligga en timma i lugnt cirkulerande vatten med en temperatur av fem grader Celsius utan att din kärntemperatur sjunker mer än två grader.


En "sex-timmars-dräkt" får inte sänka kroppens kärntemperatur mer än två grader efter sex timmar i lugnt cirkulerande vatten med en temperatur av 0-2 grader Celsius. Båda dräkterna ska bäras tillsammans med varma kläder närmast kroppen.


Anti-exposure suits

Räddningsdräkten beskriven ovan är endast tänkt att fungera i en situation då fartyget måste överges i väntan på räddning. En anti-exponeringsdräkt har många likheter med räddningsdräkten när det kommer till kraven beskriva ovan men den ska även tillåta den som bär dräkten att utföra vissa arbetsuppgifter.


Kraven på en anti-exponeringsdräkt listas här.

 1. Ge flytkraft på minst 70 N.

 2. Tillverkad så att bäraren inte bli överhettad under räddnings- och evakueringsoperationer.

 3. Täcka hela kroppen utom ansikte och fötter. Handskar och huva för huvudet får tas på separat men måste vara fast anslutna till dräkten.

 4. Packas upp och tas på inom 2 minuter.

 5. Får inte smälta efter att varit omsluten av brand i 2 sekunder.

 6. Ska ha en ficka som kan rymma en VHF.

 7. Synfält på minst 120 grader.

En anti-exponeringsdräkt får inte hindra en person som bär en sådan dräkt att;

 1. klättra upp och ner på en 5 meter lång vertikal stege.

 2. hoppa från en höjd av minst 4.5 meter med fötterna först utan att dräkten tar skada.

 3. simma minst 25 meter och borda en räddningsfarkost.

 4. ta på sig en räddningsväst.

 5. utföra alla uppgifter i samband med övergivande av fartyg, assistera andra och hantera en räddningsbåt.

Dräkten ska vara utrustad med en lampa och en visselpipa och bäras i kombination med varma kläder. Dräkten ger även ett skydd mot nedkylning. Kravet är att bäraren efter att hoppat ner i vattnet och varit helt nedsänkt under vattenytan inte ska tappa mer än 1,5 grader i kärntemperatur per timme efter de första 30 minutrarna.Senaste inlägg

Visa alla

Kommentarer


bottom of page