top of page

Är spolarvätska en brandfarlig vara?

Uppdaterat: 15 feb. 2020

Vid vår senaste kurs för föreståndare av brandfarliga varor kom ett påstående från en tidigare elev att spolarvätska inte brinner. Vi var tvungna att prova. Brinner spolarvätska?


Vad är spolarvätska?

Att spolarvätska är något man använder för att tvätta fönsterrutan på bilen med vet nog alla. Men vad innehåller spolarvätska egentligen? Ur säkerhetsdatabladet för spolarvätska från en av Sveriges större butikskedjor kan vi utläsa att koncentrerad spolarvätska till cirka 75 procent består av metanol, 5-10 % utgörs av isopropanol som liksom metanol är en alkohol. 1-5% av spolarvätskan består av metyletylketon som förkortas MEK. MEK är ett starkt lösningsmedel som används inom många områden. Koncentrerad spolarvätska klassas som en mycket brandfarlig vätska och ånga.


Några fysikaliska egenskaper på spolarvätska.

De fysikaliska och kemiska egenskaperna på spolarvätska går också att utläsa ut säkerhetsdatabladet. Koncentrerad spolarvätska har en densitet på 815 kg per kubikmeter vilket gör den lättare än vatten. Flampunkten är 15-17 grader Celsius vilket gör att koncentrerad spolarvätska hamnar i brandfarlighetsklass 1.

I brandfarlighetsklass 1 finns de mest brandfarliga vätskorna baserat på vilken flampunkt vätskan har. Termisk tändpunkten för koncentrerad spolarvätska är 425 grader Celsius.Nu är det dags att testa om spolarvätska brinner!

Det var ju just detta vi skulle prova. Vid vår senaste kurs för föreståndare av brandfarlig vara så menade en butikschef på en av Sveriges största butikskedjor att spolarvätska inte brinner. I alla fall hade man haft svårt att få spolarvätskan att brinna vid en tidigare utbildning. Så vi köpte både koncentrerad och färdigblandad spolarvätska och försökte få dessa att brinna. Det var en solig dag med temperatur på cirka 2 grader Celsius när vi utförde vårt lilla test.


Första försöket gick ut på att försöka få färdigblandad spolarvätska att brinna. Vi hällde ut en liter färdigblandad spolarvätska i ett fyrkantigt brandfat och försökte med en öppen låga att få vätskan att börja brinna. Filmen visar resultat.Vi kan konstatera att färdigblandad spolarvätska inte är lätt att få att brinna. Vi försökte flera gånger men lyckades inte. Hur är det då med koncentrerad spolarvätska? Vi gjorde samma försök med samma förutsättningar. En liter koncentrerad spolarvätska i brandfatet.
Som du ser så var det inga som helst problem att få den koncentrerade spolarvätskan att börja brinna trots att yttertemperaturen endast var två grader och den koncentrerade spolarvätskans flampunkt är 15-17 grader enligt säkerhetsdatabladet.


Utbildning krävs för föreståndare för brandfarliga och explosiva varor

Alla som hanterar brandfarliga och explosiva varor i kommersiella syften ska ha en utsedd föreståndare för hanteringen av varorna. Föreståndaren måste genomföra en utbildning på en eller två dagar beroende på hur omfattande hanteringen och anläggningen är. Föreståndare för mycket enkel hantering i till exempel butiker genomförs på en dag och utbildning för föreståndare på till exempel raffinaderi genomförs på två dagar. Behöver du förnya dina kunskaper eller just fått ditt första jobb som föreståndare för brandfarliga varor så är det dags att gå en kurs. Kontakta oss så hjälper vi dig.


Har du frågor eller feedback på ovanstående text så tveka inte att kontakta oss via e-mail info@basicsafety.se eller via telefon 08-715 11 75. Tack för att du tog dig tid!


3 145 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Kommentare


bottom of page