top of page
Personlig säkerhet - inre fart

Detta är sista kursavsnittet som handlar om din säkerhet och trygghet vid arbetet ombord. Avsnittet omfattar en föreläsning om sömn där du får lära dig varför det är så viktigt att få bra sömn efter varje arbetspass.

Svaren på övningsfrågorna hittar du dels i föreläsningen, dels i artikeln samt i kurslitteraturen.

Dina teoristudier kommer examineras med ett skriftligt prov i samband med praktiken och då är det bra att du har gjort alla övningsuppgifter. Som vanligt så ska du inte skicka in dessa till oss.

Här följer omfattningen på avsnittet om överlevnadsteknik.

Innehåll

 Trötthet 

- Rutiner vid nödsituationer. 

– Marina miljön

– Arbetsskydd 

Kurslitteratur

 

Kurslitteratur personlig säkerhet och ansvar, Kjell Johansson, Basic safety

 

Artiklar

 

Livsstilen påverkar sömnen - på gott och ont, professor Torbjörn Åkerstedt, Läkartidningen nr 36 2010 volym 107.

Examination

Avsnittet examineras genom skriftligt prov i samband med praktiken.

Föreläsningar

Fördjupning och referenslitteratur

bottom of page