top of page

Fallskyddsutbildning

Fall från hög höjd är en av de två vanligaste orsakerna till olyckor och dödsfall på arbetsplatser i Sverige.

Vid arbete på en höjd av två meter eller högre bör du vara säkrad mot fall. Vår kurs i fallskydd är en grundkurs i hur du planerar och genomför ett arbete på hög höjd med hög säkerhet. I kursen får du även prova olika typer av personlig fallskyddsutrustning. Vi kan även skräddarsy utbildningar i fallskydd utifrån ditt företags behov. Kurserna i fallskydd kan genomföras i våra lokaler eller på plats hos er.

 

Under kursen går vi bland annat igenom;

Förebyggande åtgärder inkl arbetsplanering och räddningsplan.

Risker med fall och ras inkl riskbedömningar

Egen kontroll och tillsyn

Introduktion till fallskydd

Genomgång av fallskyddsutrustning

Skötsel, förvaring och underhåll av fallskyddsutrustning.

Provar olika typer av fallskyddsutrustning.

Dynamiska krafter vid ett ras.

Lagar, föreskrifter och normer för fallskydd och fallskyddsutrustning.

Kommande kurser
Nästa kurs planeras tillsammans med dig.

 

Omfattning

7 x 60 minuter.

Kursen ges på svenska eller engelska.

 

Kursintyg

Efter genomförd kurs med godkänt teoriprov erhålls ett kursintyg i södra lyft.

Pris
3995 kr plus moms.

 

bottom of page